Thông báo sửa đổi điều lệ giải Bóng đá hạng Ba Quốc gia năm 2020

Theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Sơn La, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) chấp thuận cho đội Sơn La không tiếp tục tham dự giải Bóng đá hạng Ba quốc gia 2020 do không thể hoàn thiện được các thủ tục và công tác tổ chức.

  1. LĐBĐVN sửa đổi bổ sung Điều lệ giải Bóng đá hạng Ba quốc gia 2020, như sau:

“8. Chia bảng: 09 đội chia làm hai bảng theo khu vực địa lý.

– Bảng A: Do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Hải Nam (Vĩnh Phúc) đăng cai tổ chức, gồm 04 đội: Bắc Ninh, Hải Nam Vĩnh Phúc, Luxury Hạ Long, Trẻ Viettel.”

  1. Thời gian thi đấu bảng A điều chỉnh: Từ ngày 03/11 đến ngày 13/11/2020.

Lịch thi đấu giải Bóng đá hạng Ba quốc gia 2020 điều chỉnh như bản đính kèm. Lịch thi đấu điều chỉnh này thay thế cho lịch thi đấu đã ban hành tại Thông báo số 1405/TB-LĐBĐVN ngày 02/11/2020.

LĐBĐVN thông báo cho các thành viên liên quan được biết để phối hợp thực hiện./.

LTD hạng Ba QG 2020 – Bảng A (Đã chỉnh sửa)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA