Thông báo số 6 Giải bóng đá hạng Nhì QG 2005

Thông báo số 6 Giải bóng đá hạng Nhì QG 2005
 
1. Theo đề nghị tại công văn số 001/TT-TT ngày 14/07/2005 của Trung tâm thể thao Công ty than Hà Tu, Ban tổ chức giải chấp thuận:
– Ông Đinh Cao Nghĩa giữ chức HLV trưởng CLB bóng đá Than Hà Tu kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2005.
– Ông Phạm Văn Thông thôi giữ chức HLV trưởng CLB bóng đà Than Hà Tu kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2005.
    
2 . Đổi sân thi đấu: Kể từ lượt về ngày 19 thang 7 năm 2005, đội Than Quảng Ninh sẽ lấy SVĐ Công ty Tuyển than Cửa Ông – Phường Cửa Ông, Thị xã Cẩm Phả làm sân nhà thay cho sân vận đọng Hòn Gai Thành Phố Hạ Long.

PH TNG THƯ KÝ
TRƯ~NG BAN T CHỨC GIẢI

Dương Nghiệp Khôi
         (Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA