Thông báo số 21 Giải VĐQG Eximbank 2011

Theo đề nghị của CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình, BTC giải chấp thuận cho CLB đăng ký kể từ ngày 19/5/2011:

– Ông Nguyễn Đức Cảnh với chức vụ quyền huấn luyện viên trưởng thay thế ông Nguyễn Văn Sỹ.

– Ông Nguyễn Văn Thịnh với chức vụ cố vấn chuyên môn.

KT.TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

 

 

Dương Nghiệp Khôi

(đã ký & đóng dấu)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA