Thông báo về việc tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải – Các giải BĐCN Quốc gia 2021

Để đảm bảo quyền lợi cho các CLB trong việc thay thế bổ sung cầu thủ giữa mùa giải trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các giải đấu đang phải tạm dừng; Ban Điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 (BĐH Giải) thông báo:

– Căn cứ quy định tại mục 3.5.2 của Điều lệ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2021 về Thời gian đăng ký giữa mùa giải;

– Căn cứ công văn số 707/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 10/5/2021 của LĐBĐVN, về việc tạm dừng thời gian đăng ký chuyển nhượng giữa mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021;

Để đảm bảo quyền lợi cho các CLB trong việc thay thế bổ sung cầu thủ giữa mùa giải trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các giải đấu đang phải tạm dừng; Ban Điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 (BĐH Giải) thông báo:

1. Tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải 2021 từ ngày 08/5/2021.

2. Khi xác định được thời gian các giải đấu được phép tổ chức trở lại, Công ty VPF, BĐH Giải sẽ đề nghị LĐBĐVN hỗ trợ các thủ tục sửa đổi, mở lại thời gian đăng ký giữa mùa giải 2021, đảm bảo phù hợp, đúng quy định và thông báo cụ thể đến các CLB, các thành viên, bộ phận liên quan biết, phối hợp thực hiện./

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA