Lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2022

20/3/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam

1
VS

Hà Nội

1
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

1
VS

Than KSVN

3
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

2
VS

Sơn La

0
22/3/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Sơn La

1
VS

TP Hồ Chí Minh

1
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

0
VS

Phong Phú Hà Nam

1
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội

2
VS

Thái Nguyên T&T

3
25/3/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

2
VS

Sơn La

0
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

0
VS

Hà Nội

4
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

0
VS

Phong Phú Hà Nam

0
27/3/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam

7
VS

Sơn La

0
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

2
VS

TP Hồ Chí Minh

2
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội

1
VS

Than KSVN

0
30/3/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

0
VS

Thái Nguyên T&T

0
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Sơn La

0
VS

Hà Nội

5
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam

1
VS

TP Hồ Chí Minh

0
2/4/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội

1
VS

Phong Phú Hà Nam

0
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

3
VS

TP Hồ Chí Minh

3
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Sơn La

2
VS

Thái Nguyên T&T

4
4/4/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

4
VS

Sơn La

2
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam

1
VS

Than KSVN

2
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

0
VS

Hà Nội

0
7/4/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Sơn La

0
VS

Than KSVN

3
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội

3
VS

TP Hồ Chí Minh

1
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam

1
VS

Thái Nguyên T&T

0
9/4/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Sơn La

1
VS

Phong Phú Hà Nam

2
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

1
VS

Thái Nguyên T&T

5
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Than KSVN

1
VS

Hà Nội

3
12/4/2022
14h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

1
VS

Phong Phú Hà Nam

3
16h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Hà Nội

3
VS

Sơn La

0
18h00
Sân FIFA - Trung tâm ĐTBĐTVN

Thái Nguyên T&T

2
VS

Than KSVN

2

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA