Lịch thi đấu giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2020

1/6/2020
16h30
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam II

0
VS

Phong Phú Hà Nam I

9
VFF Channel
19h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Than KSVN

3
VS

TP Hồ Chí Minh

0
VFF Channel
16h30
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Apec Sơn La

0
VS

Hà Nội Watabe

3
4/6/2020
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Hà Nội Watabe

1
VS

Than KSVN

0
19h30
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam I

1
VS

Apec Sơn La

1
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

3
VS

Phong Phú Hà Nam II

0
7/6/2020
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Than KSVN

2
VS

Phong Phú Hà Nam I

0
VFF Channel
19h30
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

1
VS

Hà Nội Watabe

2
VFF Channel
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Apec Sơn La

3
VS

Phong Phú Hà Nam II

0
10/6/2020
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam I

2
VS

TP Hồ Chí Minh

0
19h30
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam II

0
VS

Hà Nội Watabe

5
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Apec Sơn La

1
VS

Than KSVN

2
13/6/2020
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

0
VS

Apec Sơn La

2
VFF Channel
19h30
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam II

0
VS

Than KSVN

4
VFF Channel
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Hà Nội Watabe

2
VS

Phong Phú Hà Nam I

1
16/6/2020
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam I

8
VS

Phong Phú Hà Nam II

3
VFF Channel
19h30
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

0
VS

Than KSVN

0
VFF Channel
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Hà Nội Watabe

4
VS

Apec Sơn La

0
19/6/2020
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Than KSVN

1
VS

Hà Nội Watabe

2
19h30
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Apec Sơn La

0
VS

Phong Phú Hà Nam I

1
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam II

0
VS

TP Hồ Chí Minh

1
22/6/2020
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam I

0
VS

Than KSVN

1
19h30
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Hà Nội Watabe

2
VS

TP Hồ Chí Minh

2
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam II

0
VS

Apec Sơn La

1
25/6/2020
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

TP Hồ Chí Minh

-
VS

Phong Phú Hà Nam I

-
19h30
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Hà Nội Watabe

-
VS

Phong Phú Hà Nam II

-
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Than KSVN

-
VS

Apec Sơn La

-
28/6/2020
17h00
Sân 1 TT ĐTBĐTVN

Apec Sơn La

0
VS

TP Hồ Chí Minh

2
17h00
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Than KSVN

5
VS

Phong Phú Hà Nam II

0
VFF Channel
19h30
Sân 3 TT ĐTBĐTVN

Phong Phú Hà Nam I

1
VS

Hà Nội Watabe

1
VFF Channel

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA