LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2021

16/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

TP Hồ Chí Minh

1
VS

Hà Nội Watabe

1
VFF Channel (Youtube)
16h15
SVĐ Thanh Trì

Phong Phú Hà Nam

0
VS

Sơn La

0
VFF Channel (Youtube)
18/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Hà Nội Watabe

0
VS

Phong Phú Hà Nam

1
VFF Channel (Youtube)
16h15
SVĐ Thanh Trì

Than KSVN

1
VS

TP Hồ Chí Minh

0
VFF Channel (Youtube)
21/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

TP Hồ Chí Minh

5
VS

Sơn La

0
16h15
SVĐ Thanh Trì

Hà Nội Watabe

1
VS

Than KSVN

2
24/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Than KSVN

4
VS

Phong Phú Hà Nam

1
16h15
SVĐ Thanh Trì

Sơn La

2
VS

Hà Nội Watabe

9
26/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Sơn La

0
VS

Than KSVN

2
16h15
SVĐ Thanh Trì

Phong Phú Hà Nam

1
VS

TP Hồ Chí Minh

2
29/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Hà Nội Watabe

4
VS

TP Hồ Chí Minh

0
16h15
SVĐ Thanh Trì

Sơn La

0
VS

Phong Phú Hà Nam

3
31/3/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Phong Phú Hà Nam

0
VS

Hà Nội Watabe

5
16h15
SVĐ Thanh Trì

TP Hồ Chí Minh

0
VS

Than KSVN

4
2/4/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Sơn La

0
VS

TP Hồ Chí Minh

1
VFF Channel (Youtube)
16h15
SVĐ Thanh Trì

Than KSVN

0
VS

Hà Nội Watabe

2
VFF Channel (Youtube)
5/4/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

Phong Phú Hà Nam

0
VS

Than KSVN

3
VFF Channel (Youtube)
16h15
SVĐ Thanh Trì

Hà Nội Watabe

3
VS

Sơn La

0
VFF Channel (Youtube)
7/4/2021
15h00
SVĐ Thanh Trì

Than KSVN

1
VS

Sơn La

1
8/4/2021
14h00
SVĐ Thanh Trì

TP Hồ Chí Minh

0
VS

Phong Phú Hà Nam

1
VFF Channel (Youtube)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA