Kết quả thi đấu và BXH FIFA World Cup nữ 2023 ngày 23/7

Bảng xếp hạng


 

 

 

Nguồn: FIFA