FIFA World Cup nữ 2023: Kết quả thi đấu ngày 26/7 và bảng xếp hạng