Kết quả thi đấu ngày 25-7 và bảng xếp hạng

Lịch thi đấu ngày 26-7