Giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019: Lịch đến các đội

ICELAND

Ngày đến:           30/8

Giờ đến:              9:35

Chuyến bay:       TG560

 

Ngày về:        6/9

Giờ bay:        20:45

Chuyến bay: TG565

MYANMAR

Ngày đến:           30/8

Giờ đến:             21:30

Chuyến bay:       VN965

 

Ngày về:        6/9

Giờ bay:        16:40

Chuyến bay: VN957

HONGKONG

Ngày đến:           30/8

Giờ đến:              9:25

Chuyến bay:       KA297

 

Ngày về:        6/9

Giờ bay:        10:25

Chuyến bay: KA296