Giải bóng đá nam U15 Quốc tế – Cúp Acecook 2019: Lịch tập các đội

Ngày (Day) Đội (Team) Sân tự nhiên Natunal Grass 25/8 Korea 14:40 – 15:40 Myanmar 13:30 – 14:30 Russia 17:00 – 18:00 Vietnam 15:50 – 16:50 27/8 Korea 13:00 – 15:00 Vietnam 16:00 – 17:30 29/8 Korea 13:00 – 15:00 Myanmar 7:30 – 9:00 Russia 15:00 – 16:00 Vietnam 16:00 – 17:30 * Cập nhật […]

24/08/2019 13:20:39

Ngày (Day)

Đội (Team)

Sân tự nhiên
Natunal Grass

25/8

Korea

14:40 – 15:40

Myanmar

13:30 – 14:30

Russia

17:00 – 18:00

Vietnam

15:50 – 16:50

27/8

Korea

13:00 – 15:00

Vietnam

16:00 – 17:30

29/8

Korea

13:00 – 15:00

Myanmar

7:30 – 9:00

Russia

15:00 – 16:00

Vietnam

16:00 – 17:30

* Cập nhật ngày 27/8/2019