Thông báo

Thông báo số 1 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2016

1. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị BTC trận đấu địa phương chuẩn bị đầy đủ: Quốc kỳ, quốc ca, cờ FIFA fairplay, nhạc ra sân, lực lượng phục vụ… để tổ chức Lễ khai mạc theo đúng nghi thức đã được quy định tại Điều 17 Điều lệ giải bóng đá Hạng […]

Thông báo cầu thủ nghỉ lượt 10 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 9 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 10 của bảng A và B giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2015 như sau: Họ và tên […]

Thông báo cầu thủ nghỉ lượt 9 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 8 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt  trận  thứ  9  của bảng  A và B  giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2015 như sau: KT.TỔNG THƯ KÝ […]

Thông báo cầu thủ nghỉ luot 8 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 7 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 8 của bảng A và B giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2015 như sau: KT.TỔNG THƯ KÝ […]

Thông báo cầu thủ nghỉ lượt 7 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 6 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 7 của bảng A và B giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2015 như sau:  KT. TỔNG THƯ […]

Thông báo số 6 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Căn cứ vào Điều lệ giải bóng đá Hạng nhì Quốc gia 2015, để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ, tư cách cầu thủ thay thế, bổ sung của các CLB/đội bóng giữa giai đoạn, Ban tổ chức giải thông báo thời gian thay thế, bổ sung cầu thủ cụ thể như sau: […]

Thông báo cầu thủ nghỉ lượt 6 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 5 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 6 của bảng A và B giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2015 như sau:   KT. TỔNG […]

Thông báo số 5 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

 Theo đề nghị của Trung tâm thể thao Viettel về việc đăng ký bổ sung Giám đốc điều hành cho đội bóng đá Viettel và thay thế điều phối viên, BTC giải chấp thuận: – Ông Vũ Tam Hòa được bổ sung làm Giám đốc điều hành cho đội bóng đá Viettel từ lượt trận […]

Thông báo số 4 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo đề nghị của Công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh và căn cứ vào tình hình thực tế vận động viên Trần Minh Toàn phải tập trung làm nhiệm vụ tại đội U23 Quốc gia, Ban tổ chức giải chấp thuận:

– Vận động viên Lương Minh Hoàng số áo 30 thay thế cho vận động viên Trần Minh Toàn số áo 26 từ lượt trận ngày 6/5/2015.

KT.TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TRƯỞNG BTC GIẢI

Dương nghiệp Khôi

Thông báo cầu nghỉ lượt 5 giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 4 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 5 của bảng A và B giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2015 như sau: Họ và tên […]

Thông báo cầu nghỉ lượt 4 giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2015

Theo báo cáo của các trọng tài tại lượt trận thứ 3 của bảng A và B, Ban tổ chức giải thông báo danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ 4 của bảng A và B giải bóng đá Hạng Nhì Quốc Gia 2015 như sau: Họ và tên […]

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA