Thông báo sửa đổi, bổ sung điều lệ giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia – CÚP ASANZO 2019

<<< Thông báo sửa đổi, bổ sung điều lệ giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019

<<< Sơ đồ bảng quảng cáo

<<< Logo giải và Áo Asanzo

<<< Kích thước thước và quy cách sử dụng đính kèm thông báo này

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA