Bạn cần biết

Ciseau – Quả đá vô lê cắt kéo

Thuật ngữ Ciseau minh họa một kiểu đá bóng bổng. Hướng theo quả bóng trên cao, cầu thủ vừa nhảy lên vừa thực hiện một chuyển động xoay hông.