Giới thiệu

Chủ tịch LĐBĐVN qua các nhiệm kỳ

Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa VII
(Nhiệm kỳ 2014- 2018)

Trích ngang:

Sinh năm: 1954, tại An Giang

–    Từ 1997-2001: Ủy viên Ban Thường vụ VFF Khóa IV.
–    Từ 2005-2013: Phó Chủ tịch VFF Khóa V, Khóa VI.
–    Từ 2008-2001: Chủ tịch LĐBĐ TP. Hồ Chí Minh.
–    Từ 1986-1989: Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam.
–    Từ 1989-2003: Giám đốc trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh niên VN.
–    Từ 2003-2013: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn – SJC.

– Tháng 12/2013: Được bầu làm Quyền chủ tịch LĐBĐVN nhiệm kỳ VI

– Ngày 25/3/2014: Trúng cử chức danh Chủ tịch LĐBĐVN khoá VII nhiệm kỳ 2014-2018

 

Ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa V (nhiệm kỳ 2005-2009) & Khóa VI (10/2009- 12/2013)

Ông Lê Hùng Dũng – Q.Chủ tịch LĐBĐVN Khóa VI (12/2013) 

Ông Hồ Đức Việt – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa IV (từ năm 2001 đến 2003)

Ông Trần Duy Ly – Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Khóa IV (từ tháng 1 đến tháng 8/2003)

Ông Mai Liêm Trực – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa IV (từ 2003-đến hết nhiệm kỳ)

Ông Mai Văn Muôn – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa III (nhiệm kỳ 1997-2001)

Ông Đoàn Văn Xê – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa II (nhiệm kỳ 1993-1997)

Ông Trịnh Ngọc Chữ – Chủ tịch LĐBĐVN Khóa I (từ 1989 đến 1991)

Ông Dương Nghiệp Chí – Quyền chủ tịch LĐBĐVN Khóa I (từ 1991 đến hết nhiệm kỳ)

Nguồn: vff.org.vn