Giới thiệu

Các nhiệm kỳ LĐBĐVN

VFF nhiệm kỳ I (1989 – 1993)

Uỷ viên BCH: 26 người

Địa điểm tổ chức đại hội: CLB Ba Đình – Hà Nội, gồm 120 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: 28 và 29/8/1989

 

Các chức danh:

– Chủ tịch LĐBĐVN: Ông Trịnh Ngọc Chữ (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT).

– Các Phú Chủ tịch: Ngô Xuân Quýnh, Trần Vĩnh Lộc, Lê Bửu.

– Tổng Thư ký:  Lê Thế Thọ.

– Trưởng Ban kiểm tra: Tô Văn Hiền (Bộ Nội Vụ)

Các Ủy viên BCH:

Trần Bảy  (Tổng cục TDTT)

Nguyễn Văn Bốn (TPHCM)

Dương Nghiệp Chí (Tổng cục TDTT)

Lê Đình Chính ( Tổng cục TDTT)

Vũ Đình Dần (Hà Nam Ninh)

Trần Thu Đông (An Giang)

Ngô Tử Hà (Tổng cuc TDTT)

Vũ Hạng (Tổng cục Đường sắt)

Nguyễn Sĩ Hiển (Quân đội)

Võ Sĩ Huệ ( Lâm Đồng)

Nguyễn Mạnh Hưng (Thanh Hóa)

Đỗ Đình Hùng (TPHCM)

Nguyễn Nam Hùng (Tiền Giang)

Thái Hữu Nghĩa ( Long An)

Nguyễn Lê Phong (Quảng Nam – Đà Nẵng)

Nguyễn Quyết (Bộ Nội Vụ)

Đoàn Thế Thiêm (Hải Phòng)

Mai Lê Túc (Nghệ Tĩnh)

Lê Văn Thủy (Hà Nội)

Năm 1991, ông Trịnh Ngọc Chữ được điều động sang công tác khác, Ban chấp hành LĐBĐVN bầu ông Dương Nghiệp Chí làm Quyền Chủ tịch Liên đoàn cho đến hết nhiệm kỳ thứ nhất.

VFF nhiệm kỳ 2 (10/1993- 1997)

Uỷ viên BCH: 21 người

Địa điểm tổ chức đại hội: KS Kim Liên – Hà Nội,  gồm 150 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: 1 và 2/4/1993

Các chức danh:

– Chủ tịch: Ông Đoàn Văn Xê (Tổng Giám đốc Đường Sắt Việt Nam).

– Các Phó Chủ tịch: Nguyễn Sỹ Hiển (QĐ), Nguyễn Lê Phong (QNĐN), Nguyễn Tấn Minh (TPHCM).

– Tổng Thư ký: Trần Bẩy.

– Phó Tổng Thư ký: Nguyễn Thanh Toàn.

– Trưởng Ban thanh tra: Tô Hiền

* Văn phòng LĐBĐVN đặt tại 36 Trần Phú, Hà Nội. Văn phòng tại diện phía Nam tại số 138 Đào Duy Từ, Quận 10, TPHCM.

Các ủy viên BCH:

Đoàn Văn Xê – Chủ tịch

Nguyễn Tấn Minh – P.chủ tịch

Nguyễn Lê Phong – P.chủ tịch – Sở TDTT Đà Nẵng

Nguyễn  Sỹ Hiển – P.chủ tịch  – Trưởng đoàn bóng đá Thể Công

Trần Bẩy – TTK – Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT

Nguyễn Thanh Toàn – P.TTK- Phú chủ tịch LĐBĐ TP.HCM

Tạ Hiền- Trưởng ban thanh tra – Bộ Công An

Ngô Xuân Quýnh – UVBCH – đại tá Quân đội nghỉ hưu

Nguyễn Hữu Bàng – UVBCH  – Trưêng Đại học TDTT TƯ 2

Trần Thu Đông – UVBCH  – GĐ Sở TDTT An Giang

Vũ Hạng – UVBCH – Trưởng phũng TDTT Đưêng sắt

Vũ Mạnh Hải- UVBCH – Báo Thể thao VN

Nguyễn Huy Hinh –  UVBCH  – Sở TDTT Hà Nội

Nguyễn Nam Hùng – UVBCH   – GĐ Sở TDTT Tiền Giang

Vừ Sỹ Huệ – UVBCH   – GĐ Sở TDTT Lâm Đồng

Nguyễn Mạnh Hưng – UVBCH   – GĐ Sở TDTT  Thanh Hóa

Nguyễn văn Mựi – UVBCH -Sở TDTT Đà Nẵng

Phạm Quang – UVBCH – Bộ mễn bóng đá TCTDTT

Trần Bình Sự – UVBCH- CLB Bóng đá Công an Hải Phũng

Lê Thế Thọ – UVBCH – Vụ trưởng Vụ TTTTC

Phạm Ngọc Viễn  – UVBCH – Viện KHTDTT

VFF nhiệm kỳ 3 (10/1997- 2001)

Uỷ viên BCH:  35 người

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà khách Chính phủ -Hà Nội,  gồm 155 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: Tháng 10/1997

Các chức danh:

– Chủ tịch: Ông Mai Văn Muôn (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT).

– Các Phó Chủ tịch: Nguyễn Sỹ Hiển, Lê Thế Thọ, Ngô Tử Hà, Trần Thu Đông.

– Tổng Thư ký: Phạm Ngọc Viễn.

– Phó Tổng thư ký: Dương Vũ Lâm

Danh sách BCH LĐBĐVN khoá 3 (1997- 2001)

TT

Họ và tên

chức vụ

1

Mai Văn Muôn

Chủ tịch

2

Nguyễn Sỹ Hiển

P.chủ tịch

3

Lê Thế Thọ

P.chủ tịch

4

Ngô Tử Hà

P.chủ tịch

5

Trần Thu Đông

P.chủ tịch

6

Phạm Ngọc Viễn

Tổng thư­ ký

7

Trần Duy Ly

Chánh Văn Phòng

8

Ngô Xuân Quýnh

Uỷ viên BCH

9

Đỗ Ngọc Núi

Uỷ viên BCH

10

Lê Hùng Dũng

Uỷ viên BCH

11

Vũ Mạnh Hải

Uỷ viên BCH

12

Trần văn Mui

Uỷ viên BCH

13

Phạm Huỳnh Tam Lang

Uỷ viên BCH

14

Lê Nguyên Hồng

Uỷ viên BCH

15

D­ương Nghiệp Khôi

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Nam Hùng

Uỷ viên BCH

17

Phạm Duy Tiến

Uỷ viên BCH

18

Phạm Quang

Uỷ viên BCH

19

Vũ Hạng

Uỷ viên BCH

20

Nguyễn Huy Hinh

Uỷ viên BCH

21

Đào Mạnh Nh­ơng

Uỷ viên BCH

22

Hỗ Nguyễn

Uỷ viên BCH

23

Nguyễn Hữu Bàng

Uỷ viên BCH

24

Nguyễn Hoàng Thụ

Uỷ viên BCH

25

Nguyễn Tuấn Hùng

Uỷ viên BCH

26

Trần Bình Sự

Uỷ viên BCH

27

Nguyễn Lân C­ường

Uỷ viên BCH

28

Nguyễn Văn Mui

Uỷ viên BCH

29

Mai Đức Chung

Uỷ viên BCH

30

Nguyễn Thị Vân Anh

Uỷ viên BCH

31

Nguyễn Trọng Giáp

Uỷ viên BCH

32

Tô Quang Nhạ

Uỷ viên BCH

33

Nguyễn Văn Thảnh

Uỷ viên BCH

34

Vũ Huy Hùng

Uỷ viên BCH

35

Phạm Phú Ngọc Trai

Uỷ viên BCH

VFF nhiệm kỳ IV (8/2001 – 2005)

Uỷ viên BCH: 41 người

Địa điểm tổ chức đại hội:  11 Lê Hồng Phong- Hà Nội,  gồm 150 đại biểu tham dự đại hội

Các chức danh:

– Chủ tịch: Ông Hồ Đức Việt  (Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên).

– Phó Chủ tịch thường trực: Trần Duy Ly.

– Phó Chủ tịch: Trần Văn Mui.

– Tổng Thư ký: Phạm Ngọc Viễn.

– Phó Tổng Thư ký: Dương Vũ Lâm.

Danh sách Uỷ viên BCH LĐBĐVN Khoá 4 (2001- 2005)

TT

Họ và tên

Chức Vụ

1

Mai Liêm Trực

Chủ tịch

2

Trần Duy Ly

Phó chủ tịch TT

3

Trần Văn Mui

Phó chủ tịch TT

4

Phạm Ngọc Viễn

TTK

5

Nguyễn Hữu Bàng

UVBCH

6

Hoàng Như­ Bích

UVBCH

7

Đặng Xuân Dũng

UVBCH

8

Đặng Quang Dư­ơng

UVBCH

9

Nguyễn Trọng Giáp

UVBCH

10

Vũ Văn Hạng

UVBCH

11

Nguyễn Sỹ Hiển

UVBCH

12

Lê Nguyên Hồng

UVBCH

13

Quản Trọng Hùng

UVBCH

14

Vũ Huy Hùng

UVBCH

15

Nguyễn Nam Hùng

UVBCH

16

Phạm Văn Hùng

UVBCH

17

Nguyễn Hải H­ường

UVBCH

18

D­ương Nghiệp Khôi

UVBCH

19

Nguyễn Quốc Kỳ

UVBCH

20

Đoàn Thành Lâm

UVBCH

21

D­ương Vũ Lâm

UVBCH

22

Lê Văn Minh

UVBCH

23

Nguyễn Văn Mùi

UVBCH

24

Nguyễn Văn Nhã

UVBCH

25

Nguyễn Quốc Phong

UVBCH

26

Phạm Quang

UVBCH

27

Nguyễn Hư­ng Thái

UVBCH

28

Nguyễn Xuân Thái

UVBCH

29

Lê Văn Thành

UVBCH

30

Nguyễn Hữu Thắng

UVBCH

31

Nguyễn Hoàng Thụ

UVBCH

32

Phạm Duy Tiến

UVBCH

33

Ngô Văn Trân

UVBCH

34

Nguyễn Lân Trung

UVBCH

35

Phan Anh Tú

UVBCH

36

Phạm Văn Tuấn

UVBCH

37

Trần Quốc Tuấn

UVBCH

38

Vũ Văn Viên

UVBCH

39

Vũ Quang Vinh

UVBCH

Năm 2003, do bận nhiều công tác tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Hồ Đức Việt xin thôi giữ chức Chủ tịch LĐBĐVN, Ban Chấp hành đó bầu ông Mai Liêm Trực – Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính viễn thông làm Chủ tịch LĐBĐVN.

VFF nhiệm kỳ 5 (6/2005 – 2009)

Uỷ viên BCH: 39 người

Địa điểm tổ chức đại hội:  KS Sheraton- Hà Nội,  gồm 160 đại biểu tham dự đại hội

Thời gian: 31/5 & 1/6/2005

Các chức danh:

– Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ (Phó Chủ nhiệm UBTDTT).

– Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn: Lê Thế Thọ

– Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại: Vũ Quang Vinh

– Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ: Lê Hùng Dũng

– Tổng thư ký: Trần Quốc Tuấn (Phó Viện trưởng Viện KHTDTT)

Danh sách BCH LĐBĐVN khoá 5 (2005- 2009)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Trọng Hỷ

Chủ tịch

2

Lê Hùng Dũng

P.chủ tịch

3

Vũ Quang Vinh

P.chủ tịch

4

Trần Quốc Tuấn

TTK

5

Đỗ Văn Ninh

P.TTK

6

Dư­ơng Nghiệp Khôi

P.TTK

7

Lê Nguyên Hồng

Uỷ viên BCH

8

Mai Đức Chung

Uỷ viên BCH

9

Vũ Mạnh Hải

Uỷ viên BCH

10

Phạm Phú Hoà

Uỷ viên BCH

11

Phạm Văn Tuấn

Uỷ viên BCH

12

Nguyễn Hải Hư­ờng

Uỷ viên BCH

13

Ngũ Duy Anh

Uỷ viên BCH

14

Phạm Văn Hùng

Uỷ viên BCH

15

Lê Văn Thành

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Lân Trung

Uỷ viên BCH

17

Phan Anh Tú

Uỷ viên BCH

18

Nguyễn Kim Phụng

Uỷ viên BCH

19

Phạm Thành Long

Uỷ viên BCH

20

D­ương Nghiệp Chí

Uỷ viên BCH

21

Quản Trọng Hùng

Uỷ viên BCH

22

Cấn Văn Nghĩa

Uỷ viên BCH

23

Hồ Văn Chiêm

Uỷ viên BCH

24

Nguyễn Hư­ng Thái

Uỷ viên BCH

25

D­ương Vũ Lâm

Uỷ viên BCH

26

Lê Văn Minh

Uỷ viên BCH

27

Nguyễn Nam Hùng

Uỷ viên BCH

28

Nguyễn Thế Kỷ

Uỷ viên BCH

29

Chu Hồng Thanh

Uỷ viên BCH

30

Nguyễn Văn Hiệp

Uỷ viên BCH

31

Đỗ Tất Ngọc

Uỷ viên BCH

32

Nguyễn Anh Tuân

Uỷ viên BCH

33

Lê Ngọc Chức

Uỷ viên BCH

34

Nguyễn Xuân Thái

Uỷ viên BCH

35

Bùi Nh­ư Đức

Uỷ viên BCH

36

Nguyễn Hồng Thanh

Uỷ viên BCH

37

Nguyễn Ngọc Trân

Uỷ viên BCH

38

Lê Quý Phư­ợng

Uỷ viên BCH

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ gửi đơn tới Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V tự nguyện xin rút khỏi Ban chấp hành. Ngày 20 tháng 1 năm 2006, Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 2 khóa V đã họp tại Hà Nội và thống nhất thông qua.

Ngày 10/1/2007, tại Đại hội thường niên LĐBĐVN khoá V, sau khi lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu, Đại hội thống nhất bầu bổ sung Uỷ viên BCH và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Kết quả: Ông Lê Quý Phượng – GĐ Viện Khoa học TDTT chính thức trở thành Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá V, Ông Dương Vũ Lâm đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

VFF nhiệm kỳ 6 (2009-2013)

Ủy viên BCH: 23 người

Địa điểm tổ chức: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, gồm 150 đại biểu tham dự

Thời gian: 14 – 15/10/2009

Các chức danh:

– Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ (10/2009-12/2013); Lê Hùng Dũng- Q.Chủ tịch (12/2013)

– Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Phạm Ngọc Viễn; Phạm Văn Tuấn

– Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại: Nguyễn Lân Trung

– Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ: Lê Hùng Dũng

– Tổng thư ký: Trần Quốc Tuấn (10/2009-2/2012); Ngô Lê Bằng (28/22012- hết nhiệm kỳ)

– Trưởng Ban kỷ luật: Nguyễn Hải Hường

– Trưởng Ban giải quyết khiếu nại: Chu Hồng Thanh

– Trưởng Ban kiểm tra: Phạm Thành Long

Danh sách BCH LĐBĐVN khóa VI:

STT

Họ và tên

Chức vụ/Nơi công tác

1

Nguyễn Trọng Hỷ

Chủ tịch LĐBĐVN khóa V

2

Lê Văn Thành

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Động Lực

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

3

Lê Hùng Dũng

PCT LĐBĐVN khóa V, Chủ tịch LĐBĐ TPHCM

4

Nguyễn Hưng Thái

Chủ tịch CLB Nam Định,

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

5

Phạm Ngọc Viễn

GĐ TTHLTTQG HN

6

Lê Quý Phượng

Viện trưởng Viện KHTDTT

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

7

Nguyễn Lân Trung

Phó hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQG

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

8

Mai Đức Chung

Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT

Ủy viên BCH LĐBDVN khóa V

9

Huỳnh Mau

GĐĐH Cty CP thể thao HAGL

10

Phan Anh Tú

TTK LĐBĐ Hà Nội

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

11

Lê Ngọc Chức

GĐĐH CLB Đồng Tháp

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

12

Vũ Quang Vinh

TBT báo TNTP – PCT LĐBĐVN khóa V

13

Bùi Văn Đức

Chủ tịch LĐBĐ Bình Dương

14

Nguyễn Nam Hùng

GĐĐH CLB TPK Tiền Giang

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

15

Bùi Xuân Hoà

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng

16

Lê Nguyên Hồng

PCT LĐBĐ Đà Nẵng

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

17

Phạm Phú Hoà

GĐĐH CLB ĐTLA

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

18

Dương Vũ Lâm

PCT LĐBĐVN khóa V-TTK LĐBĐ TPHCM

19

Phạm Văn Hùng

TTK LĐBĐ Hải Phòng

Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

20

Nguyễn Hồng Thanh

TGĐ Cty CP SLNA-Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V

21

Dương Quốc Hùng

GĐĐH CLB K.Khánh Hòa

22

Phạm Thế Triều

PGĐ Sở VH-TT-DL An Giang

Trưởng đoàn CLB An Giang

23

Nguyễn Hiền Lương

Trưởng phòng TDTT Bộ Công an

VFF KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2014-2018

Uỷ viên Ban chấp hành: 23 người

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Các chức danh:

Chủ tịch: Ông Lê Hùng Dũng

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách tài chính- tài trợ: Ông Đoàn Nguyên Đức

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông- đối ngoại: Ông Nguyễn Xuân Gụ

Trưởng Ban kiểm tra: Ông Nguyễn Nam Hùng

Danh sách BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá VII:

1.     Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch LĐBĐVN Khoá VII

2.     Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐVN khoá VII

3.     Ông Đoàn Nguyên Đức – Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ LĐBĐVN khoá VII

4.     Ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại LĐBĐVN khoá VII

5.     Ông Phạm Ngọc Viễn – PGS-TS, PCT LĐBĐVN khoá VI, TGĐ Cty VPF

6.     Ông Nguyễn Hồng Thanh – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, TGĐ Cty CP SLNA, Chủ tịch CLB SLNA

7.     Ông Cao Văn Chóng – TGĐ Cty CP thể thao bóng đá Bình Dương

8.     Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, Chủ tịch CLB Futsal Thái Sơn Nam

9.     Ông Lê Ngọc Chức – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, GĐ CLB TĐCS Đồng Tháp

10.   Ông Dương Vũ Lâm – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, PCT LĐBĐ Đông Nam Á

11.   Ông Bùi Xuân Hoà – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng kiêm TGĐ Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng

12.   Ông Lê Quý Phượng – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, GS-TS, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM

13.   Ông Lê Văn Thành – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Động Lực

14.   Ông Lê Nguyên Hồng- Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam

15.   Ông Phan Anh Tú – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, TTK LĐBĐ Hà Nội, PGĐ TTHL&TĐ TT Hà Nội

16.   Ông Nguyễn Thanh Hải – GĐ Trung tâm bóng đá Viettel

17.   Ông Nguyễn Hiền Lương – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Đại tá, GĐ Trung tâm TDTT CAND

18.   Ông Nguyễn Văn Mùi – Chuyên viên phòng nghiệp vụ TT TDTT Đà Nẵng

19.   Ông Nguyễn Lân Trung – PGS-TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH SPNN Hà Nội, PCT LĐBĐVN khoá VI

20.   Ông Dương Văn Hiền – Trưởng Bộ môn GDTC, ĐH XH&NV TP HCM

21.   Ông Phạm Phú Hoà – Uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá VI, Phó TGĐ Cty VPF

22.   Ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội T&T kiêm TGĐ Cty CP thể thao T&T

23.   Ông Nhan Thiện Nhân – HLV trưởng CLB bóng đá Hùng Vương An Giang

Kết quả bầu Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra LĐBĐVN khoá VII:

1.     Trưởng Ban: Ông Nguyễn Nam Hùng (Uỷ viên thường trực BCH LĐBĐVN khoá VI, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam LĐBĐVN)

2.     02 uỷ viên: Ông Trần Đình Huấn (GĐ sân Thống Nhất, GĐ CLB trẻ TP.HCM, TTK LĐBĐ TP.HCM) và Ông Thái Hồng Hà (PGĐ Sở VH-TT&DL Đăk Lăk)

VFF KHOÁ VIII NHIỆM KỲ 2018-2022

Uỷ viên Ban chấp hành: 17 người

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các chức danh:

Chủ tịch: Ông Lê Khánh Hải

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông- đối ngoại: Ông Cao Văn Chóng

Phó chủ tịch phụ trách tài chính- tài trợ: Ông Cấn Văn Nghĩa (từ 8/12/2018 đến 25/6/2019)

Ông Lê Văn Thành, từ 21/11/2020

(Đại hội thường niên LĐBĐVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022 đã bầu ông Lê Văn Thành vào chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ)

Danh sách BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá VIII:

1. Ông Lê Khánh Hải

2. Ông Trần Quốc Tuấn

3. Ông Cấn Văn Nghĩa (từ 8/12/2018 đến 25/6/2019)

4. Ông Cao Văn Chóng

5. Ông Trần Anh Tú

6. Ông Nguyễn Quốc Hội

7. Ông Lê Văn Thành

8. Ông Phạm Ngọc Tuấn

9. Ông Bùi Xuân Hòa

10. Ông Nguyễn Hồng Thanh

11. Ông Trần Mạnh Hùng

12. Ông Phạm Thanh Hùng

13. Ông Nguyễn Tấn Anh

14. Ông Đỗ Mạnh Dũng

15. Ông Nguyễn Húp

16. Ông Dương Văn Hiền

17. Ông Võ Minh Trí

Kết quả bầu Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra LĐBĐVN khoá VIII:

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hiền Lương

2. 02 uỷ viên: Ông Đinh Khắc Diện và ông Trần Phát Tài

Nguồn: VFF