Ban chấp hành

VFF khóa I (1989 – 1993)

Uỷ viên Ban chấp hành: 26 người
Địa điểm tổ chức: CLB Ba Đình – Hà Nội, gồm 120 đại biểu tham dự đại hội.
Thời gian: 28 và 29/8/1989

Năm 1991, ông Trịnh Ngọc Chữ được điều động sang công tác khác, Ban chấp hành LĐBĐVN bầu ông Dương Nghiệp Chí làm Quyền Chủ tịch Liên đoàn cho đến hết nhiệm kỳ thứ nhất.

THƯỜNG TRỰC BCH

Ông Trịnh Ngọc Chữ

Chủ tịch LĐBĐVN

Ông Ngô Xuân Quýnh

Phó Chủ tịch

Ông Trần Vĩnh Lộc

Phó Chủ tịch

Ông Lê Bửu

Phó Chủ tịch

Ông Lê Thế Thọ

Tổng Thư ký

Ông Tô Văn Hiền

Trưởng Ban kiểm tra

Ban chấp hành

1. Trần Bảy (Tổng cục TDTT)
2. Nguyễn Văn Bốn (TPHCM)
3. Dương Nghiệp Chí (Tổng cục TDTT)
4. Lê Đình Chính ( Tổng cục TDTT)
5. Vũ Đình Dần (Hà Nam Ninh)
6. Trần Thu Đông (An Giang)
7. Ngô Tử Hà (Tổng cuc TDTT)
8. Vũ Hạng (Tổng cục Đường sắt)
9. Nguyễn Sĩ Hiển (Quân đội)
10. Võ Sĩ Huệ ( Lâm Đồng)
11. Nguyễn Mạnh Hưng (Thanh Hóa)
12. Đỗ Đình Hùng (TPHCM)
13. Nguyễn Nam Hùng (Tiền Giang)
14. Thái Hữu Nghĩa ( Long An)
15. Nguyễn Lê Phong (Quảng Nam - Đà Nẵng)
16. Nguyễn Quyết (Bộ Nội Vụ)
17. Đoàn Thế Thiêm (Hải Phòng)
18. Mai Lê Túc (Nghệ Tĩnh)
19. Lê Văn Thủy (Hà Nội)