Ban chấp hành

VFF khóa III (10/1997- 2001)

Uỷ viên Ban chấp hành: 35 người
Địa điểm tổ chức: Nhà khách Chính phủ -Hà Nội, gồm 155 đại biểu tham dự đại hội.
Thời gian: Tháng 10/1997

THƯỜNG TRỰC BCH

Ông Mai Văn Muôn

Chủ tịch

Ông Nguyễn Sỹ Hiển

Phó Chủ tịch

Ông Lê Thế Thọ

Phó Chủ tịch

Ông Ngô Tử Hà

Phó Chủ tịch

Ông Trần Thu Đông

Phó Chủ tịch

Ông Phạm Ngọc Viễn

Tổng Thư ký

Ông Dương Vũ Lâm

Phó Tổng thư ký

Ban chấp hành

1. Mai Văn Muôn
2. Nguyễn Sỹ Hiển
3. Lê Thế Thọ
4. Ngô Tử Hà
5. Trần Thu Đông
6. Phạm Ngọc Viễn
7. Trần Duy Ly
8. Ngô Xuân Quýnh
9. Đỗ Ngọc Núi
10. Lê Hùng Dũng
11. Vũ Mạnh Hải
12. Trần văn Mui
13. Phạm Huỳnh Tam Lang
14. Lê Nguyên Hồng
15. D­ương Nghiệp Khôi
16. Nguyễn Nam Hùng
17. Phạm Duy Tiến
18. Phạm Quang
19. Vũ Hạng
20. Nguyễn Huy Hinh
21. Đào Mạnh Nh­ơng
22. Hỗ Nguyễn
23. Nguyễn Hữu Bàng
24. Nguyễn Hoàng Thụ
25. Nguyễn Tuấn Hùng
26. Trần Bình Sự
27. Nguyễn Lân C­ường
28. Nguyễn Văn Mui
29. Mai Đức Chung
30. Nguyễn Thị Vân Anh
31. Nguyễn Trọng Giáp
32. Tô Quang Nhạ
33. Nguyễn Văn Thảnh
34. Vũ Huy Hùng
35. Phạm Phú Ngọc Trai