AFC thông báo về Hệ thống cấp giấy phép CLB tại châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành áp dụng Hệ thống cấp giấy phép CLB tại châu Á đối với mùa bóng 2012 cho tất cả các Liên đoàn thành viên muốn tham gia vào giải AFC Champions League.

20/03/2009 00:00:00

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành áp dụng Hệ thống cấp giấy phép CLB tại châu Á đối với mùa bóng 2012 cho tất cả các Liên đoàn thành viên muốn tham gia vào giải AFC Champions League.

 

Đây là sự chỉ đạo của FIFA để thực hiện Hệ thống cấp giấy phép CLB tại cấp độ các Liên đoàn thành viên. Theo đó, Bất cứ CLB nào muốn tham dự AFC Champions League 2012 bắt buộc phải đáp ứng được các tiêu chuẩn do AFC đặt ra trước khi có thể tham gia giải đấu.

 

AFC đã đưa ra lịch trình cho cho việc thực hiện Hệ thống cấp giấy phép CLB của AFC như sau:

 

i. Từ tháng 6-7/2009: Công bố việc thực hiện Hệ thống cấp giấy phép CLB của FIFA và AFC đối với tất cả các liên đoàn thành viên. Những khái niệm chung về hệ thống cấp giấy phép CLB sẽ được giải thích cũng như việc bắt buộc phải bổ nhiệm một người quản lý về cấp phép CLB tại cấp độ quốc gia (yêu cầu và công việc cụ thể của người quản lý cấp phép CLB sẽ được giải thích sau).

 

ii. Đầu tháng 8/2009: Công bố những quy định về cấp giấy phép CLB của AFC

 

iii. Ngày 30/11/2009: Hạn cuối cùng cho các Liên đoàn thành viên bổ nhiệm người quản lý về cấp giấy phép CLB

 

iv. Tháng 1/2010: Tổ chức khoá học về Quản lý cấp giấy phép CLB để giải thích cụ thể về Hệ thống cấp giấy phép CLB của AFC.

 

v. Từ tháng 1-4/2010: Người Quản lý cấp giấy phép CLB đưa ra dự thảo về Hệ thống cấp giấy phép CLB của Liên đoàn thành viên nước đó. Ngày 30/4/2010 là hạn cuối cùng cho người Quản lý nộp các quy định về cấp giấy phép CLB của các Liên đoàn thành viên.

 

vi. Từ 1/5 – 30/11/2010: AFC sẽ xem xét và phê chuẩn các quy định về cấp giấy phép CLB. 30/11/2010 là hạn chót để AFC phê chuẩn các quy định về cấp giấy phép CLB của các Liên đoàn thành viên.

 

vii. Từ 30/5 – 31/12/2010: Cán bộ quản lý cấp giấy phép CLB tiến hành các buổi hội thảo cho các CLB trong nước để giải thích cho các CLB về hệ thống cấp giấy phép CLB.

 

viii. Ngày 30/6/2011: Hạn cuối cùng cho các CLB nộp đơn để được cấp giấy phép CLB.

 

ix. Từ 1/7 – 30/11/2011: Các chuyên gia về tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá CLB, bao gồm cả quá trình kháng cáo.

 

x. Ngày 30/11/2011: Hạn cuối cùng để các Liên đoàn thành viên thảo luận với AFC về các quyết định về cấp phép CLB.

Nguồn: Theo AFC