Vòng loại 2 giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019 (bảng B): Lịch tập các đội

Ngày (Day)

Đội
 (Team)

Sân Trung tâm
 (Field number)

Sân 1/ Field 1

Sân 2/ Field 2

Sân 3/ Field 3

24/4

Vietnam

18:00 – 19:30

8:30 – 10:00

 

Korea

 

 

16:00 – 17:00

IR Iran

 

 

18:30 – 19:30

Lebanon

8:00 – 9:00

 

 

25/4

Vietnam

 

8:30 – 8:50

18:00 – 19:00

Korea

 

16:00 – 17:30

 

IR Iran

18:00 – 19:30

 

 

Lebanon

 

 

16:00 – 17:00

26/4

Vietnam

 

8:30 – 8:50

 

27/4

Vietnam

 

8:30 – 10:00

 

Korea

16:00 – 17:30

 

 

IR Iran

 

15:00 – 16:30

 

Lebanon

18:00 – 19:30

 

 

28/4

Vietnam

 

8:30 – 8:50

 

29/4

Vietnam

 

8:30 – 10:00

 

Korea

18:00 – 19:30

 

 

IR Iran

 

15:00 – 16:30

 

Lebanon

16:00 – 17:30

 

 

30/4

Vietnam

 

8:30 – 8:50

 

* Lịch tập các đội sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thay đổi.