VCK giải U19 nữ châu Á 2011: Lịch tập luyện của các đội

Ngày

Giờ

Sân Thành Long 2

Sân Quận 8

Sân Phú Nhuận

2/10

6h45-8h15

 

Australia

 

8h30-10h00

 

 

Hàn Quốc

10h15-11h45

 

 

 

15h00-16h30

Nhật Bản

Australia

Hàn Quốc

16h45-18h15

 

 

 

3/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

 

Nhật Bản

Australia

10h15-11h45

 

 

Hàn Quốc

15h00-16h30

 

 

 

16h45-18h15

 

Nhật Bản

Hàn Quốc

4/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Trung Quốc

Australia

Nhật Bản

10h15-11h45

 

Việt Nam

CHDCND Triều Tiên

15h00-16h30

Trung Quốc

 

 

16h45-18h15

CHDCND Triều Tiên

Nhật Bản

 

5/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Việt Nam

Australia

Nhật Bản

10h15-11h45

 

CHDCND Triều Tiên

 

15h00-16h30

Nhật Bản

 

Việt Nam

16h45-18h15

 

 

 

6/10

8h30-10h00

 

 

Nhật Bản

7/10

8h30-10h00

 

 

 

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Australia

Việt Nam

Nhật Bản

10h15-11h45

CHDCND Triều Tiên

 

 

15h00-16h30

 

Hàn Quốc

Nhật Bản

16h45-18h15

Việt Nam

CHDCND Triều Tiên

Trung Quốc

8/10

8h30-10h00

 

 

Nhật Bản

9/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Việt Nam

Australia

Nhật Bản

10h15-11h45

 

 

CHDCND Triều Tiên

15h00-16h30

Hàn Quốc

Trung Quốc

Nhật Bản

16h45-18h15

Việt Nam

 

CHDCND Triều Tiên

10/10

8h30-10h00

 

 

Nhật Bản

11/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Nhật Bản

Việt Nam

Australia

10h15-11h45

CHDCND Triều Tiên

 

 

15h00-16h30

 

Trung Quốc

Nhật Bản

16h45-18h15

Việt Nam

Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên

12/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Việt Nam

Australia

Nhật Bản

10h15-11h45

 

 

CHDCND Triều Tiên

15h00-16h30

Nhật Bản

Trung Quốc

 

16h45-18h15

CHDCND Triều Tiên

Hàn Quốc

Việt Nam

13/10

8h30-10h00

 

 

Nhật Bản

14/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Australia

Việt Nam

Nhật Bản

10h15-11h45

 

CHDCND Triều Tiên

 

15h00-16h30

Hàn Quốc

Trung Quốc

 

16h45-18h15

Việt Nam

CHDCND Triều Tiên

Nhật Bản

15/10

6h45-8h15

 

 

 

8h30-10h00

Australia

Nhật Bản

Việt Nam

10h15-11h45

 

 

CHDCND Triều Tiên

15h00-16h30

Hàn Quốc

Trung Quốc

 

16h45-18h15

Việt Nam

Nhật Bản

CHDCND Triều Tiên

16/10

8h30-10h00

 

 

Nhật Bản

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM