Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia 2023 (lần 2)

Căn cứ Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia 2023 về Quy định quảng cáo tại Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia 2023 áp dụng đối với các đội bóng tham dự Giải, các địa điểm tổ chức Giải đấu, cụ thể như sau:

– Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là đơn vị sở hữu toàn bộ quyền thương mại và khai thác Quảng cáo tại Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia 2023.

– Nhà tài trợ của Giải đấu (ngành hàng: Bóng Động Lực, Thiết bị điện, Thực phẩm) được độc quyền quảng cáo trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến Giải bóng đá.

– Các Nhà tài trợ của Giải đấu được đặt bảng quảng cáo trên sân thi đấu theo vị trí tại sơ đồ đính kèm.

– Địa điểm tổ chức và CLB không quảng cáo cùng ngành hàng cạnh tranh với ngành hàng của Nhà tài trợ gắn tên Giải đấu sau khi được LĐBĐVN thông báo.

– Địa điểm tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất và lắp đặt 06 bảng quảng cáo hai mặt (KT 1m x 5m), 01 backdrop họp kỹ thuật, 08 cờ phướn (0,8m x 2m) và 01 băng rôn chào mừng giải bóng đá (1m x 8m) tại mỗi trận đấu của Giải bóng đá. Mẫu thiết kế và vị trí đặt bảng quảng cáo do LĐBĐVN cung cấp. Yêu cầu các địa điểm tổ chức gửi hồ sơ nghiệm thu các hạng mục nêu trên cho BTC sau khi hoàn thiện công việc.

– Địa điểm tổ chức chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại sân vận động do các cơ quan chức năng địa phương cấp và đóng lệ phí quảng cáo theo quy định cho tất cả các bảng quảng cáo trên sân (Bao gồm cả các bảng quảng cáo của LĐBĐVN và các nhà tài trợ của giải, hồ sơ xin phép do LĐBĐVN và nhà tài trợ cấp).

– LĐBĐVN và Nhà tài trợ được treo các băng rôn mang tính cổ động cho giải có logo của giải, logo Nhà tài trợ và logo LĐBĐVN tại các vị trí mặt tiền sân, các khán đài hoặc các cổng ra vào sân (kích thước phù hợp với sân) và khu vực xung quanh địa điểm thi đấu.

– Nhà tài trợ của Giải đấu được quyền đặt quầy quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Nhà tài trợ (vị trí do BTC quy định).

– Địa phương đăng cai phải sử dụng trang phục khi được LĐBĐVN cung cấp bao gồm: Cáng thương, nhặt bóng, trẻ em rước cờ, áo BIB phóng viên và truyền hình trong các trận đấu của Giải.

– Các ấn phẩm của Địa phương đăng cai phát hành phải đưa đầy đủ tên giải “GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U15 QUỐC GIA 2023”. Các CLB và địa điểm tổ chức giải đấu phải sử dụng và phát hành đúng mẫu vé bán và vé mời theo thiết kế do LĐBĐVN cung cấp (nếu có).

– Các đội bóng tham dự VCK Giải bóng đá không được phép quảng cáo và chỉ sử dụng bóng thi đấu nhãn hiệu Động lực trong thời gian tập luyện và thi đấu. LĐBĐVN cung cấp bóng thi đấu cho các CLB.

– CLB và địa phương đăng cai phải sử dụng và phát hành đúng mẫu vé bán và vé mời theo thiết kế do LĐBĐVN cung cấp (nếu có). CLB và địa phương đăng cai có trách nhiệm cung cấp 30 giấy mời/trận đấu cho LĐBĐVN và Nhà tài trợ của giải đấu. Trong trường hợp không phát hành giấy mời, CLB và địa điểm tổ chức có trách nhiệm bố trí chỗ ngồi cho LĐBĐVN và Nhà tài trợ của giải.

– Bản quyền truyền hình các trận đấu tại Vòng loại Giải Bóng Đá Vô địch U15 Quốc Gia 2023 thuộc về LĐBĐVN. Chỉ có LĐBĐVN mới có quyền thương thảo và ký kết các hợp đồng Bản quyền truyền hình hoặc ủy quyền cho các đối tác của LĐBĐVN ký hợp đồng bản quyền truyền hình với các đối tác liên quan tới tất cả các trận đấu của giải.

– Đơn vị đăng cai tạo điều kiện để các Đài Truyền hình có bản quyền vào sân tác nghiệp, truyền hình trực tiếp các trận đấu của Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc Gia 2023.

– Giám sát trận đấu có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực thi các hạng mục quảng cáo trên sân và trang phục của cầu thủ theo quy định tại Điều lệ, sau trận đấu phải báo cáo bằng hình ảnh cụ thể với BTC Giải./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA