Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021 (lần 2)

Ngày 17/3/2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã tạm thời công nhận việc chuyển giao đội bóng đá hạng Nhì Triệu Minh sang câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình thuộc Công ty cổ phần bóng đá Hòa Bình. Do vậy, LĐBĐVN  thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021, nội dung cụ thể như sau:

Điều 4. Đối tượng tham dự được sửa đổi thành:

Gồm 14 (Mười bốn) Đội, cụ thể:

–   01 (Một) Đội hạng Nhất năm 2020 xuống hạng Nhì 2021: Đồng Tháp.

–   11 (Mười một) Đội hạng Nhì năm 2020: Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Hòa Bình, Bình Thuận, Gia Định, Tiền Giang, Vĩnh Long, PVF, Đồng Nai, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

–   02 (Hai) Đội hạng Ba năm 2020 được lên hạng Nhì 2021: Hải Nam Vĩnh Phúc, Trẻ Quảng Nam.

Để đảm bảo cho các đội bóng di chuyển thuận lợi, tiết kiệm chi phí, LĐBĐVN điều chỉnh thành phần tại các bảng như sau:

Điều 9. Chia bảng được sửa đổi thành:

14 (Mười bốn) Đội chia làm hai bảng theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu của các Đội, cụ thể như sau:

–   Bảng A: Hải Nam Vĩnh Phúc, Kon Tum, Lâm Đồng, PVF, Hòa Bình, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam.

–   Bảng B: Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Định, Tiền Giang, Bình Thuận, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long.

LĐBĐVN thông báo ban hành nguyên tắc và sơ đồ bốc thăm xếp lịch thi đấu như bản đính kèm. Trường hợp, đội bóng không cử đại diện tham dự lễ bốc thăm, được coi là đồng ý với phương án do LĐBĐVN lựa chọn.

LĐBĐVN thông báo để các bộ phận được biết và thực hiện./.

>> Nguyên tắc và sơ đồ bốc thăm xếp lịch thi đấu

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA