Thông báo sửa đổi Điều lệ giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2022 (lần 2)

Căn cứ Điều lệ giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2022;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần bóng đá Phố Hiến và Công ty TNHH MTV bóng đá Đông Á Thanh Hóa về việc U15 Hưng Yên và U15 Đông Á Thanh Hóa xin rút, không tham dự giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2022;

Để đảm bảo công tác tổ chức Giải, LĐBĐVN thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải bóng đá vô địch U15 quốc gai 2022.

>> Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2022