Thông báo số 3 Giải bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Cánh Buồm Đỏ 2010

Theo đề nghị của Đội bóng đá Nữ TP Hồ Chí Minh, BTC giải chấp thuận cho đội bóng đăng ký kể từ ngày 9/6/2010:

 

– Ông Trần Anh Tú với chức vụ Trưởng đoàn (thay thế ông Trần Đình Huấn),

 

– Ông Vương Á Nam với chức vụ Huấn luyện viên trưởng (thay thế ông Nguyễn Tấn Lợi),

 

– Ông Nguyễn Tấn Lợi thôi giữ chức vụ Huấn luyện viên trưởng để đăng ký với chức danh Trợ lý huấn luyện viên,

 

– Ông Huỳnh Phúc Vinh với chức vụ trợ lý ngôn ngữ (thay thế ông Trịnh Công Phương).

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA