Thông báo số 2 giải Futsal QG 2015 (đổi địa điểm thi đấu giai đoạn II)

Để đảm bảo công tác tổ chức, BTC giải thay đổi thời gian và địa điểm thi đấu giai đoạn II Giải Futsal Quốc gia 2015, cụ thể như sau:

–       Thời gian: từ ngày 12/4 đến ngày 23/4/2015 (thay vì ngày 25/4/2015).

–       Địa điểm: Nhà thi đấu Phú Thọ (thay vì Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng).

 

KT.TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TRƯỞNG BTC GIẢI

 

Dương Nghiệp Khôi

(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA