TB sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá hạng Ba quốc gia 2019

1.Sau khi ban hành Điều lệ giải Bóng đá hạng Ba quốc gia 2019, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã nhận được công văn xin không tiếp tục tham dự giải của đội bóng đá Bắc Ninh. Căn cứ đề nghị của đội bóng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận cho đội bóng đá Bắc Ninh không tham dự giải.

2. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam điều chỉnh số lượng và thành phần các đội bóng tham gia thi đấu tại bảng A, cụ thể như sau:

– Bảng A: do Sở VH, TT & DL Phú Thọ đăng cai tổ chức, gồm 05 đội tham dự: Đào Hà Vĩnh Phúc, Luxury Hạ Long, PV, Tuấn Tú Phú Thọ và Trẻ Viettel.

3. Lệ phí tham dự giải của các đội bóng thi đấu Bảng A:

  • Bảng 05 đội: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

4. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn nộp lệ phí tham dự giải kết thúc trước 17h00 ngày 05 tháng 11 năm 2019. Đối với các trường hợp chậm nộp lệ phí tham dự giải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ chuyển hồ sơ sang Ban Kỷ luật xem xét và xử lý./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA