Số liệu chuyên môn trước vòng 26 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008

Tổng số bàn thắng: 461 bàn thắng,            trung bình: 2,63 bàn/trận

Tổng số thẻ vàng: 737 thẻ,                        trung bình: 4,21 thẻ/trận

Tổng số thẻ đỏ: 36                                    trung bình: 0,20 thẻ/ trận

Tổng số khán giả: 1.304.871 người,           trung bình: 7.456 người/trận

CẦU THỦ GHI BÀN:

>> Cầu thủ ghi 1 bàn: 64 cầu thủ

HN ACB: Hassan K.Sesay (14), Macolin Mbiakop (8), Nguyễn Tân Thịnh (18), Tuấn Anh (16)

HAGL: A Huỳnh (10), Trung Tuấn (33), Chu Ngọc Cảnh (22), Trần Duy Quang (8)

K.Khánh Hoà: Nguyễn Trọng Thông (16), Phan Ngọc Thạch (14), Nguyễn Ngọc Điểu (20), Hoàng Đức (2), Lê Tấn Tài (12), Duy Nam (7), Trần Trọng Bình (17), Đào Văn Phong (15)

SHB Đà Nẵng: Amaobi (9), Phan Thanh Phúc (7), Phạm Hùng Dũng (5), Rogerio M.Pereira (16), Quang Tuấn (18).

TMN CSG: Lưu Ngọc Hùng (26), Aniekan (8), Trần Văn Tuấn (27).

Thể Công: Đặng Khánh Lâm (7), Phương Nam (10), Nguyễn Văn Nam (6), Ngô Tuấn Hùng (17)

Xi Măng Hải Phòng: Fabiano De A.Silva (21), Bernard Achaw (26), Mai Ngọc Quang (8).

Boss Bình Định: Carlos Henrique Rodrique (22), Bruno S.Barbosa (4), Đỗ Xuân Hùng (20), Nguyễn Mậu Thìn (19).

ĐPM Nam Định: Nguyễn Văn Biển (5), Nhật Nam (15), Khương Quốc Tuấn (17), Lê Ngọc Lung (7).

Đồng Tâm.LA: Kings I.Orighoye (14), Santos (1), Võ Phi Thường (23), Minh Trí (12), Phan Thanh Giang (16).

XM Công Thanh TH: Đồng Huy Thái (16), Trọng Hải (11), Hà Hoàng Đảm (6)

Hoà Phát HN: Alphonse (17), Muranda H.Eric (99), Đinh Thanh Trung (27)

TCDK SLNA: Hoàng Văn Bình (22), Nguyễn Hồng Tiến (6), Jbaby (34), Nguyễn Quang Tình (17), Nguyễn Huy Hoàng (3), Nguyễn Minh Đức (4), Abidoye (29), Nguyễn Đình Hiệp (12), Marcello (27).

B.Bình Dương: Trần Trường Giang (8), Salatiel Menezes (25), Nguyễn Văn Linh (21), Giang Thành Thông (19), Huỳnh Quang Thanh (20)

 

>> Cầu thủ ghi 2 bàn: 23 cầu thủ

Đồng Tâm L.An: Phan Văn Tài Em (10), Ivan Martin (27).

HP HN: Nguyễn Văn Vinh (30), Trần Đoàn Khoa Thanh (19), Foiani (9)

K.Khánh Hoà: W.Santos (10)

TMN-CSG: John Wole (4), Văn Tiến (23), Huỳnh Ngọc Quang (21).

XM Công Thanh TH: Rafael R.de Souza (18), Lê Văn Tuấn (9).

Boss Bình Định: Đỗ Thanh Sang (9)

HAGL: Hồ Văn Thuận (27)

XM Hải Phòng: Đặng Văn Thành (20), Helio Dasiva Assis (14)

TCDK SLNA:Trương Đắc Khánh (13), Phan Như Thuật (8)

ĐPM.Nam Định: Philip (10), Danh Ngọc (30)

SHB Đà Nẵng: Hồng Minh (17), Eduardo Furrier (35).

B.Bình Dương: Swieh Jonal (27), Robson de Lima (18) 

 

>> Cầu thủ ghi 3 bàn: 18 cầu thủ

XM Công Thanh TH: Moses O.B Oyiboaga (14), W.Roger (8)

Đồng Tâm.LA:  Phan Quý Hoàng Lâm (17), Gustavo (28)

B.Bình Dương: Nguyễn Vũ Phong (6), Kesley Alves (7).

ĐPM.Nam Định: Darlinton (28).

HAGL: Thonglao (7), Kone Mohamed (30)

K.Khánh Hoà: Kleber Santos (9), Lê Hữu Chương (11)

TMN CSG: Cao Tùng A Vĩ (7), Đặng Ngọc Tùng (11), Vicente Gabriel (19).

Thể Công: Trịnh Quang Vinh (27), Bảo Khanh (8)

SHB Đà Nẵng: Quốc Anh (32).

XM Hải Phòng: Đồng Đức Thắng (15)

 

>> Cầu thủ ghi 4 bàn: 12 cầu thủ

HN ACB: Huỳnh Điệp (19).

B.Bình Dương: Nguyễn Anh Đức (11)

Thể Công: Nguyễn Ngọc Duy (11)

HAGL: Nguyễn Minh Nghĩa (19)

Đồng Tâm.LA: Tshamala A Kabanga (11), Nguyễn Việt Thắng (8), Nguyễn Minh Phương (7)

TCDK SLNA: Nguyễn Trọng Hoàng (15)

Boss Bình Định: Nguyễn Thái Dương (5), Lê Kim Bình (21)

XM Công Thanh TH: Tostao (31), Đình Tùng (2)

 

>> Cầu thủ ghi 5 bàn: 4 cầu thủ

Hoà Phát HN: Hoàng Vũ (15)

Thể Công: Rafael Rodrigues (31)

HN ACB: Phạm Thành Lương (11), Mbabazi (10).

 

>> Cầu thủ ghi 6 bàn: 6 cầu thủ

HAGL: Nguyễn Tăng Tuấn (18)

Boss Bình Định: Jorge Luiz (10)

K. Khánh Hoà: Jonathan Quartey (22)

Hoà Phát HN: Eduadro Bar Quintanlha (28)

Thể Công: Francois Endene (9)

HN ACB: Josep Lebo Ngake (27)

 

>> Cầu thủ ghi 7 bàn: 2 cầu thủ

XM Hải Phòng: Leandro De Oliveira (18)

TCDK SLNA: A.Opara (10)

 

>> Cầu thủ ghi 8 bàn: 2 cầu thủ

TCDK SLNA: Vandinei Dos Santos (11).

SHB Đà Nẵng: Monila (33)

 

>> Cầu thủ ghi 10 bàn: 2 cầu thủ

K.Khánh Hoà: Nguyễn Quang Hải (13)

TCDK SLNA: Lê Công Vinh (9)

 

>> Cầu thủ ghi 11 bàn: 3 cầu thủ

HAGL: Agostinho (31)

Boss Bình Định:  Nildo F.Junior (11)

B.Bình Dương: Philani (10)

 

>> Cầu thủ ghi 12 bàn: 2 cầu thủ

XM Hải Phòng: Nguyễn Ngọc Thanh (16)

ĐPM.Nam Định: Đức Dương (23)

 

>> Cầu thủ ghi 15 bàn: 1 cầu thủ

XM Hải Phòng: Flemingdo De Jesus (10),

 

 

>> Cầu thủ ghi 16 bàn: 1 cầu thủ

TMN CSG: Jesuel M.Trindade (10)

 

>> Cầu thủ ghi 19 bàn: 1 cầu thủ

Đồng Tâm.LA: Antonio Carlos (9)

 

>> Cầu thủ ghi 23 bàn: 1 cầu thủ

SHB Đà Nẵng: Almeida (20)

 

>> Cầu thủ đá phản lưới nhà: 13 cầu thủ

XM. Hải Phòng:

Bernard Achaw (26, đá phản lưới nhà ở phút thứ 7 trong trận gặp Thể Công, vòng 2)

Fabiano De A.Silva (21, đá phản lưới nhà ở phút thứ 84; trong trận gặp HPHN, vòng 10)

Nguyễn Văn Nam (29, đá phản lưới nhà ở phút thứ 3, trong trận gặp XM CT TH, vòng 20)

 

K.Khánh Hoà:

Hoàng Đức (2, đá phản lưới nhà ở phút 94 trong trận gặp HAGL, vòng 8)

Đào Văn Phong (15, đá phản lưới nhà ở phút thứ 3 trong trận gặp XM Công Thanh TH, vòng 12 & vòng 25)

 

HAGL:

Benjamin (2, đá phản lưới nhà ở phút 39 trong trận gặp TCDK SLNA, vòng 10)

Chu Ngọc Cảnh (22, đá phản lưới nhà ở phút 33 trong trận gặp TCDK SLNA, vòng 23)

 

SHB. Đà Nẵng: Hải Lâm (32, phút 82 trận gặp ĐPM.Nam Định vòng 15)

 

TMN CSG: Kim Long (17, phút 62 trận gặp B.Bình Dương, vòng 16)

 

Thê Công: Đặng Khánh Lâm (7, đá phản lưới nhà ở phút 77 trong trận gặp HAGL, vòng 20)

 

TCDK SLNA: Jbaby (34,đá phản lưới nhà ở phút 47 trong trận gặp HN ACB, vòng 22)

 

HN ACB: Lê Đức Tuấn (23, đá phản lưới nhà ở phút 9 trong trận gặp B.Bình Dương, vòng 23)

 

DANH SÁCH CẦU THỦ NGHỈ VÒNG 26 VÌ THẺ PHẠT & KỶ LUẬT: 18 cầu thủ

TCDK SLNA: Nguyễn Hồng Tiến (6) – quyết định kỷ luật số 436/QĐ-LĐBĐVN; Trần Đình Đồng (16) – quyết định kỷ luật số 437/QĐ-LĐBĐVN; Nguyễn Viết Nam (25) – quyết định kỷ luật số 438/QĐ-LĐBĐVN; Nguyễn Huy Hoàng (3)-quyết định kỷ luật số 439/QĐ-LĐBĐVN, Nguyễn Quang Tình (17)

Đồng Tâm.LA: Lê Quang Trãi (5)

XM Công Thanh TH: Rodgers (8)

Hoà Phát HN: Nguyễn Tiến Dũng (6), Foiani (9), Văn Hiển (21)

HAGL: Trần Duy Quang (8), Sakda (5), Kone Mohamed (30)

TMN CSG: Cao Tùng A Vĩ (7), Trung Kiên (6)                

Thể Công: Nguyễn Quốc Long (20), Đặng Khánh Lâm (7), Lê Phước Tứ (3)

Lịch thi đấu vòng 26
NgàyGiờSânTrận đấuTH TT
Thứ 6

22/8

16h00Thanh HoáXM Công Thanh THHoà Phát HN 
16h00Nha TrangK.Khánh HoàTMN CSG 
16h00Hàng ĐẫyHN ACBĐồng Tâm.LAVCTV
16h00Mỹ ĐìnhThể CôngTCDK SLNA 
16h00Lạch TrayXM Hải PhòngBoss Bình ĐịnhVTC
16h00Thiên TrườngĐPM.Nam ĐịnhHAGL 
16h00Chi LăngSHB Đà NẵngB.Bình DươngVTV3

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA