Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Nguyễn Văn Quân (CLB XSKT Cần Thơ)

Ngày 24/4/2019, Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Nguyễn Văn Quân (CLB XSKT Cần Thơ) khiếu nại Quyết định số 157/QĐ-LĐBĐVN ngày 2/4/2019 của Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam.

Theo đó, căn cứ đơn khiếu nại của cầu thủ Nguyễn Văn Quân gửi tới Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam ngày 3/4/2019, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến trình tự giải quyết khiếu nại, Ủy ban giải quyết khiếu nại đã được thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-LĐBĐVN do Chủ tịch LĐBĐVN ban hành ngày 19/4/2019. Ngày 23/4/2019, Ủy ban giải quyết khiếu nại đã họp, thảo luận và nghị quyết về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Nguyễn Văn Quân.

Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ việc, băng hình trận đấu, Ban Giải quyết khiếu nại nhận thấy hành vi đá bóng vào lưới nhà của cầu thủ Nguyễn Văn Quân là hết sức phản cảm, gây phản ứng, bức xúc đối với người hâm mộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của giải đấu nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, có biểu hiện tiêu cực, cần phải áp dựng hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, ngoài việc xem xét trực tiếp băng hình trận đấu thấy có biểu hiện tiêu cực thì hồ sơ và thông tin hiện có chưa thấy có chứng cứ nào khác thể hiện có tiêu cực đã thực tế xảy ra.

Căn cứ Điều 54 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN; hồ sơ xem xét giải quyết khiếu nại, thông tin do các bên cung cấp; biên bản cuộc họp của Ủy ban giải quyết khiếu nại và các tài liệu có liên quan, Trưởng Ban Giải quyết khiếu nại quyết định:

Điều 1. Hủy bỏ hình thức kỷ luật “Phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) và đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia LS năm 2019 đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân (số 22) của CLB Bóng đá XSKT Cần Thơ do thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai CLB Bình Phước và XSKT Cần Thơ ngày 30/3/2019 trên SVĐ Bình Phước, tỉnh Bình Phước, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá Việt Nam” tại Điều 1 Quyết định số 157/QĐ-LĐBĐVN ngày 02/4/2019 của Ban kỷ luật LĐBĐVN,

Điều 2. Áp dụng hình thức kỷ luật: “Phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 7 trận đấu (Bảy trận) đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân (số 22) của CLB bóng đá XSKT Cần Thơ tại giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS năm 2019”.

Điều 3. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chỉ Hội nghị toàn thể Ban chấp hành LĐBĐVN hoặc Đại hội LĐBĐVN mới có quyền xem xét lại Quyết định này theo đề nghị của Chủ tịch LĐBĐVN.