Lịch thi đấu Vòng loại giải Vô địch U15 Quốc gia 2023

11/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

3
VS

Phú Thọ

0
16h00
Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

3
VS

Hải Phòng

0
13/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hải Phòng

0
VS

Hà Nội

11
16h00
Trung tâm TT Viettel

Phú Thọ

2
VS

Viettel

3
16/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Phú Thọ

3
VS

Hải Phòng

4
16h00
Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

2
VS

Viettel

1
19/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Viettel

6
VS

Hải Phòng

0
16h00
Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

0
VS

Hà Nội

4
21/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Phú Thọ

1
VS

PVF-CAND

2
16h00
Trung tâm TT Viettel

Viettel

1
VS

Hà Nội

1
24/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Phú Thọ

0
VS

Hà Nội

2
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hải Phòng

0
VS

PVF-CAND

3
26/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

4
VS

Hải Phòng

2
16h00
Trung tâm TT Viettel

Viettel

3
VS

Phú Thọ

1
29/7/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hải Phòng

3
VS

Phú Thọ

0
16h00
Trung tâm TT Viettel

Viettel

2
VS

PVF-CAND

3
1/8/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hải Phòng

0
VS

Viettel

9
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

5
VS

PVF-CAND

0
3/8/2023
16h00
Trung tâm TT Viettel

PVF-CAND

1
VS

Phú Thọ

1
16h00
Trung tâm TT Viettel

Hà Nội

4
VS

Viettel

0
11/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Công an Hà Nội

0
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

6
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Huế

0
VS

SLNA

6
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

PVF

7
VS

Bắc Ninh

1
13/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

SLNA

2
VS

Công an Hà Nội

0
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Bắc Ninh

3
VS

Huế

2
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
VS

PVF

1
16/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1
VS

SLNA

2
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Công an Hà Nội

5
VS

Bắc Ninh

0
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Huế

0
VS

PVF

2
19/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Huế

1
VS

Công an Hà Nội

1
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Bắc Ninh

0
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

3
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

PVF

1
VS

SLNA

3
21/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

4
VS

Huế

1
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

SLNA

4
VS

Bắc Ninh

1
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

PVF

3
VS

Công an Hà Nội

1
24/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

7
VS

Công an Hà Nội

0
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

SLNA

6
VS

Huế

0
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Bắc Ninh

0
VS

PVF

1
26/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Công an Hà Nội

0
VS

SLNA

3
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Huế

3
VS

Bắc Ninh

0
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

PVF

1
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1
29/7/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

SLNA

1
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

3
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Bắc Ninh

0
VS

Công an Hà Nội

2
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

PVF

5
VS

Huế

0
1/8/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Công an Hà Nội

1
VS

Huế

1
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

4
VS

Bắc Ninh

1
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

SLNA

1
VS

PVF

4
3/8/2023
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Huế

0
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

5
14h30
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Bắc Ninh

3
VS

SLNA

5
16h45
Trung tâm ĐTBĐT PVF

Công an Hà Nội

1
VS

PVF

2
12/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

SHB Đà Nẵng

2
VS

Phú Yên

0
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

HAGL

2
VS

Quảng Nam

1
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Ngãi

3
VS

Bình Định

0
14/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Bình Định

0
VS

SHB Đà Nẵng

3
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

Phú Yên

0
VS

HAGL

4
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Nam

0
VS

Quảng Ngãi

1
17/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Phú Yên

2
VS

Bình Định

0
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Ngãi

1
VS

HAGL

1
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

SHB Đà Nẵng

0
VS

Quảng Nam

0
19/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Ngãi

0
VS

SHB Đà Nẵng

2
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

HAGL

3
VS

Bình Định

0
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Nam

4
VS

Phú Yên

2
21/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Phú Yên

0
VS

Quảng Ngãi

4
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

HAGL

0
VS

SHB Đà Nẵng

1
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Bình Định

1
VS

Quảng Nam

3
24/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Phú Yên

0
VS

SHB Đà Nẵng

4
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Nam

1
VS

HAGL

6
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Bình Định

0
VS

Quảng Ngãi

5
26/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

SHB Đà Nẵng

7
VS

Bình Định

0
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

HAGL

8
VS

Phú Yên

1
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Ngãi

1
VS

Quảng Nam

2
28/7/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Bình Định

0
VS

Phú Yên

3
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

HAGL

2
VS

Quảng Ngãi

1
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Nam

1
VS

SHB Đà Nẵng

3
1/8/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

SHB Đà Nẵng

4
VS

Quảng Ngãi

0
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

Bình Định

0
VS

HAGL

2
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Phú Yên

0
VS

Quảng Nam

5
3/8/2023
13h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Ngãi

4
VS

Phú Yên

1
15h00
Trung tâm TT Hàm Rồng

SHB Đà Nẵng

1
VS

HAGL

1
15h30
Trung tâm TT Hàm Rồng

Quảng Nam

9
VS

Bình Định

0
11/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Đồng Nai

1
VS

Bình Phước

2
15h45
Trung tâm TT Thành Long

NK TPHCM

0
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

1
13/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Bình Phước

1
VS

NK TPHCM

1
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Khánh Hòa

4
VS

Đồng Nai

1
16/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Đồng Nai

0
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

2
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Bình Phước

0
VS

Khánh Hòa

0
19/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Khánh Hòa

1
VS

NK TPHCM

0
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Bà Rịa Vũng Tàu

1
VS

Bình Phước

1
21/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Bà Rịa Vũng Tàu

2
VS

Khánh Hòa

0
15h45
Trung tâm TT Thành Long

NK TPHCM

2
VS

Đồng Nai

0
24/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Bình Phước

2
VS

Đồng Nai

3
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Bà Rịa Vũng Tàu

2
VS

NK TPHCM

2
26/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

NK TPHCM

0
VS

Bình Phước

0
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Đồng Nai

0
VS

Khánh Hòa

1
29/7/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Bà Rịa Vũng Tàu

4
VS

Đồng Nai

0
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Khánh Hòa

4
VS

Bình Phước

1
1/8/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

NK TPHCM

3
VS

Khánh Hòa

1
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Bình Phước

2
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

7
3/8/2023
13h45
Trung tâm TT Thành Long

Khánh Hòa

0
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

4
15h45
Trung tâm TT Thành Long

Đồng Nai

0
VS

NK TPHCM

2
11/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

An Giang

0
VS

Tiền Giang

1
15h30
SVĐ Bến Tre

Phù Đổng

2
VS

Tây Ninh

1
13/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

Long An

2
VS

An Giang

0
15h30
SVĐ Bến Tre

Tiền Giang

0
VS

Phù Đổng

2
16/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

An Giang

0
VS

Tây Ninh

2
15h30
SVĐ Bến Tre

Tiền Giang

1
VS

Long An

1
19/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

Tây Ninh

2
VS

Tiền Giang

1
15h30
SVĐ Bến Tre

Long An

2
VS

Phù Đổng

2
21/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

Tây Ninh

2
VS

Long An

1
15h30
SVĐ Bến Tre

Phù Đổng

7
VS

An Giang

0
24/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

Tiền Giang

0
VS

An Giang

0
15h30
SVĐ Bến Tre

Tây Ninh

1
VS

Phù Đổng

0
26/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

An Giang

2
VS

Long An

2
15h30
SVĐ Bến Tre

Phù Đổng

0
VS

Tiền Giang

0
29/7/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

Tây Ninh

4
VS

An Giang

0
15h30
SVĐ Bến Tre

Long An

1
VS

Tiền Giang

0
1/8/2023
13h30
SVĐ Bến Tre

Tiền Giang

1
VS

Tây Ninh

5
15h30
SVĐ Bến Tre

Phù Đổng

1
VS

Long An

0
3/8/2023
13h30An Giang
SVĐ Bến Tre

Long An

1
VS

Tây Ninh

2
T
15h30
SVĐ Bến Tre

An Giang

0
VS

Phù Đổng

3

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA