LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U15 QUỐC GIA – NEXT TRAVEL 2022

8/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Phú Thọ

0
VS

Hòa Bình

3
15h30
TTTT Viettel

Viettel

0
VS

Hà Nội

0
10/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

0
VS

Viettel

4
15h30
TTTT Viettel

Hải Phòng

6
VS

Phú Thọ

1
13/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Phú Thọ

1
VS

Hà Nội

3
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

0
VS

Hải Phòng

6
16/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Hải Phòng

2
VS

Viettel

5
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

2
VS

Hòa Bình

0
18/7/2022
16h00
TTTT Viettel

Hà Nội

4
VS

Hải Phòng

2
16h00
TTTT Viettel

Viettel

2
VS

Phú Thọ

1
21/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

1
VS

Phú Thọ

3
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

0
VS

Viettel

1
23/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Viettel

4
VS

Hòa Bình

0
15h30
TTTT Viettel

Phú Thọ

1
VS

Hải Phòng

4
26/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

2
VS

Phú Thọ

1
15h30
TTTT Viettel

Hải Phòng

5
VS

Hòa Bình

0
29/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Viettel

3
VS

Hải Phòng

3
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

2
VS

Hà Nội

4
31/7/2022
15h30
TTTT Viettel

Hải Phòng

2
VS

Hà Nội

2
15h30
TTTT Viettel

Phú Thọ

0
VS

Viettel

5
8/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

PVF

6
VS

Nam Định

1
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

LĐBĐ Hà Nội

7
VS

Quảng Ngãi

0
10/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Nam Định

3
VS

LĐBĐ Hà Nội

2
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

CAND

0
VS

PVF

2
13/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

PVF

5
VS

Quảng Ngãi

0
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Nam Định

2
VS

CAND

1
15/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

CAND

0
VS

LĐBĐ Hà Nội

8
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Quảng Ngãi

1
VS

Nam Định

5
18/7/2022
15h30
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Quảng Ngãi

1
VS

CAND

1
17h30
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

LĐBĐ Hà Nội

0
VS

PVF

5
21/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Nam Định

1
VS

PVF

1
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Quảng Ngãi

1
VS

LĐBĐ Hà Nội

0
23/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

LĐBĐ Hà Nội

2
VS

Nam Định

0
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

PVF

4
VS

CAND

0
26/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Quảng Ngãi

0
VS

PVF

4
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

CAND

2
VS

Nam Định

1
28/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

LĐBĐ Hà Nội

2
VS

CAND

0
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

Nam Định

2
VS

Quảng Ngãi

0
31/7/2022
15h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

CAND

0
VS

Quảng Ngãi

0
17h00
SVĐ Thanh Trì (Hà Nội)

PVF

3
VS

LĐBĐ Hà Nội

0
8/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

SLNA

2
VS

HL Hà Tĩnh

0
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Đà Nẵng

1
VS

Quảng Nam

0
10/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

HL Hà Tĩnh

1
VS

Đà Nẵng

2
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Huế

1
VS

SLNA

4
13/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

SLNA

6
VS

Quảng Nam

1
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

HL Hà Tĩnh

0
VS

Huế

1
16/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Huế

1
VS

Đà Nẵng

1
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Quảng Nam

1
VS

HL Hà Tĩnh

1
18/7/2022
16h00
TTĐTBĐT Việt Nam

Quảng Nam

1
VS

Huế

3
18h00
TTĐTBĐT Việt Nam

Đà Nẵng

0
VS

SLNA

2
21/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

HL Hà Tĩnh

0
VS

SLNA

3
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Quảng Nam

0
VS

Đà Nẵng

1
23/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Đà Nẵng

2
VS

HL Hà Tĩnh

1
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

SLNA

1
VS

Huế

1
26/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Quảng Nam

1
VS

SLNA

2
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Huế

2
VS

HL Hà Tĩnh

1
29/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Đà Nẵng

2
VS

Huế

3
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

HL Hà Tĩnh

4
VS

Quảng Nam

1
31/7/2022
15h30
TTĐTBĐT Việt Nam

SLNA

2
VS

Đà Nẵng

2
17h30
TTĐTBĐT Việt Nam

Huế

3
VS

Quảng Nam

1
8/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Khánh Hòa

0
VS

Bình Định

0
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

HAGL

3
VS

Bình Phước

1
11/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Định

2
VS

HAGL

5
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Đắk Lắk

0
VS

Khánh Hòa

1
13/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Khánh Hòa

1
VS

Bình Phước

0
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Định

3
VS

Đắk Lắk

1
16/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Đắk Lắk

0
VS

HAGL

6
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Phước

0
VS

Bình Định

0
18/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Phước

0
VS

Đắk Lắk

3
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

HAGL

2
VS

Khánh Hòa

0
21/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Định

1
VS

Khánh Hòa

0
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Phước

0
VS

HAGL

3
23/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

HAGL

1
VS

Bình Định

0
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Khánh Hòa

1
VS

Đắk Lắk

1
26/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Phước

1
VS

Khánh Hòa

1
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Đắk Lắk

3
VS

Bình Định

1
29/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

HAGL

4
VS

Đắk Lắk

0
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Bình Định

1
VS

Bình Phước

1
31/7/2022
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Đắk Lắk

4
VS

Bình Phước

2
14h30
TTHLTT Hàm Rồng (Gia Lai)

Khánh Hòa

1
VS

HAGL

5
8/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Long An

4
VS

Tây Ninh

1
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

TP HCM

3
VS

Sài Gòn

1
10/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Tây Ninh

2
VS

TPHCM

1
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

B.Bình Dương

3
VS

Long An

2
13/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Long An

3
VS

Sài Gòn

2
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Tây Ninh

1
VS

B.Bình Dương

3
16/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

B.Bình Dương

1
VS

TPHCM

5
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Sài Gòn

1
VS

Tây Ninh

3
18/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Sài Gòn

3
VS

B.Bình Dương

5
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

TPHCM

1
VS

Long An

2
21/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Tây Ninh

0
VS

Long An

5
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Sài Gòn

3
VS

TPHCM

3
23/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

TP HCM

1
VS

Tây Ninh

0
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Long An

2
VS

B.Bình Dương

2
26/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Sài Gòn

1
VS

Long An

2
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

B.Bình Dương

5
VS

Tây Ninh

2
29/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

TPHCM

4
VS

B.Bình Dương

1
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Tây Ninh

1
VS

Sài Gòn

1
31/7/2022
13h30
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

Long An

1
VS

TP.HCM

3
15h45
SVĐ Tân Hưng (Bà Rịa Vũng Tàu)

B.Bình Dương

3
VS

Sài Gòn

2
8/7/2022
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cần Thơ

2
VS

Vĩnh Long

1
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Phù Đổng

0
VS

Đồng Tháp

2
10/7/2022
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Vĩnh Long

0
VS

Phù Đổng

1
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cà Mau

1
VS

Cần Thơ

6
13/7/2022
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cần Thơ

2
VS

Đồng Tháp

5
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Vĩnh Long

1
VS

Cà Mau

2
16/7/2022
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cà Mau

2
VS

Phù Đổng

3
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Đồng Tháp

1
VS

Vĩnh Long

0
18/7/2022
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Đồng Tháp

4
VS

Cà Mau

2
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Phù Đổng

2
VS

Cần Thơ

1
21/7/2022
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Vĩnh Long

3
VS

Cần Thơ

4
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Đồng Tháp

1
VS

Phù Đổng

0
23/7/2022
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Phù Đổng

3
VS

Vĩnh Long

1
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cần Thơ

4
VS

Cà Mau

1
26/7/2022
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Đồng Tháp

0
VS

Cần Thơ

0
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cà Mau

0
VS

Vĩnh Long

3
29/7/2022
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Phù Đổng

1
VS

Cà Mau

0
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Vĩnh Long

1
VS

Đồng Tháp

1
31/7/2022
13h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cà Mau

1
VS

Đồng Tháp

4
15h30
SVĐ Bến Tre (Bến Tre)

Cần Thơ

1
VS

Phù Đổng

0

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA