LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA- ON SPORTS 2020

13/10
16h00
Việt Trì

Phú Thọ

1
VS

PVF

1
VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h30
Thiên Trường

Nam Định

0
VS

Phù Đổng

1
Next Sport, On Sports, Phù Đổng FC
16h00
Hòa Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Lâm Đồng

1
17/10
16h00
PVF

PVF

0
VS

Nam Định

0
15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

0
VS

Phú Thọ

0
VFF Channel, Next Sports, On Sports
16h00
Kon Tum

Kon Tum

2
VS

Trẻ SHB Đ. Nẵng

0
21/10
16h00
Việt Trì

Phú Thọ

1
VS

Nam Định

0
VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

1
VS

PVF

3
Next Sport, On Sports, Phù Đổng FC
15h00
Lâm Đồng

Lâm Đồng

0
VS

Kon Tum

4
25/10
16h00
PVF

PVF

3
VS

Kon Tum

0
VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

2
VS

Lâm Đồng

0
Phù Đổng FC
26/10
15h30
Thiên Trường

Nam Định

0
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
29/10
16h00
Việt Trì

Phú Thọ

4
VS

Trẻ SHB Đ. Nẵng

1
VFF Channel, Next Sports, On Sports
16h00
PVF

PVF

0
VS

Lâm Đồng

0
15h30
Hoàng Mai

Phù Đổng

1
VS

Kon Tum

2
Next Sport, On Sports, Phù Đổng FC
02/11
15h00
Việt Trì

Phú Thọ

5
VS

Kon Tum

0
15h00
Hoàng Mai

Phù Đổng

2
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
Phù Đổng FC
15h00
Thiên Trường

Nam Định

4
VS

Lâm Đồng

1
06/11
15h00
Việt Trì

Phú Thọ

1
VS

Lâm Đồng

1
15h00
PVF

PVF

2
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
VFF Channel, Next Sports, On Sports
15h00
Thiên Trường

Nam Định

0
VS

Kon Tum

0
13/10
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

1
VS

Triệu Minh

0
15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

1
VS

Tiền Giang

1
15h00
TTTTCA

CAND

1
VS

Bình Thuận

0
16h30
Đồng Nai

Đồng Nai

1
VS

Gia Định

2
17/10
15h30
Bến Tre

Triệu Minh

2
VS

Trẻ TP HCM

2
15h30
Tiến Giang

Tiền Giang

1
VS

Vĩnh Long

2
15h00
Bình Thuận

Bình Thuận

0
VS

Đồng Nai

1
15h00
Tân Hiệp

Gia Định

2
VS

CAND

1
21/10
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

2
VS

Bình Thuận

0
15h00
TTTTCA

CAND

4
VS

Triệu Minh

0
15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

0
VS

Gia Định

4
16h30
Đồng Nai

Đồng Nai

1
VS

Tiền Giang

3
25/10
15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

3
VS

Vĩnh Long

1
15h30
Tiền Giang

Tiền Giang

2
VS

Triệu Minh

2
15h00
TTTTCA

CAND

6
VS

Đồng Nai

1
15h00
Tân Hiệp

Gia Định

4
VS

Bình Thuận

0
29/10
16h30
Đồng Nai

Đồng Nai

0
VS

Vĩnh Long

2
15h30
Bến Tre

Triệu Minh

1
VS

Gia Định

4
15h00
Phú Nhuận

Trẻ TP HCM

0
VS

CAND

5
15h00
Bình Thuận

Bình Thuận

1
VS

Tiền Giang

4
02/11
15h00
Đồng Nai

Đồng Nai

2
VS

Triệu Minh

0
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

1
VS

Gia Định

2
15h00
Tiền Giang

Tiền Giang

0
VS

CAND

5
15h00
Bình Thuận

Bình Thuận

1
VS

Trẻ TP HCM

1
06/11
15h00
TTTTCA

CAND

6
VS

Vĩnh Long

2
15h00
Bến Tre

Triệu Minh

4
VS

Bình Thuận

2
15h00
Củ Chi

Trẻ TP HCM

1
VS

Đồng Nai

0
15h00
Tân Hiệp

Gia Định

4
VS

Tiền Giang

0

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA