Lịch thi đấu lượt đi giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024

Ngày 28-3
16h00
Kon Tum

Kon Tum

0
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

4
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
15h00
Thanh Trì

Trẻ Hà Nội

0
VS

PVF

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
02/4
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

Kon Tum

5
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
17h00
PVF

PVF

0
VS

Bắc Ninh

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
07/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
VS

Tây Nguyên Gia Lai

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Kon Tum

Kon Tum

1
VS

Đắk Lắk

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TP. Từ Sơn

Bắc Ninh

3
VS

Trẻ Hà Nội

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
14/4
16h00
Kon Tum

Kon Tum

1
VS

Bắc Ninh

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

0
VS

PVF

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

0
VS

Trẻ Hà Nội

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
19/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

VS

PVF

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Kon Tum

Kon Tum

VS

Trẻ Hà Nội

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

VS

Bắc Ninh

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
24/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

VS

Bắc Ninh

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
BMT

Đắk Lắk

VS

PVF

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

VS

Trẻ Hà Nội

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
29/4
16h00
Hoà Xuân

Trẻ SHB Đà Nẵng

VS

Trẻ Hà Nội

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Kon Tum

Kon Tum

VS

PVF

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
TT HĐ TTN Gia Lai

Tây Nguyên Gia Lai

VS

Bắc Ninh

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
28/3
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

0
VS

ĐH Văn Hiến

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

2
VS

Trẻ TP.HCM

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

2
VS

Vĩnh Long

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
02/4
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

1
VS

ĐH Văn Hiến

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

2
VS

Lâm Đồng

1
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

1
VS

Tiền Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
07/4
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

0
VS

Định Hướng Phú Nhuận

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

2
VS

Lâm Đồng

3
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

1
VS

An Giang

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
13/4
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

3
VS

ĐH Văn Hiến

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

0
VS

Vĩnh Long

0
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

3
VS

An Giang

2
VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18/4
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

VS

Vĩnh Long

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h30
An Giang

An Giang

VS

ĐH Văn Hiến

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Đà Lạt

Lâm Đồng

VS

Tiền Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
24/4
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

VS

Tiền Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Vĩnh Long

Vĩnh Long

VS

Lâm Đồng

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
18h00
Thống Nhất

Trẻ TP.HCM

VS

An Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
29/4
15h00
Thống Nhất

Định Hướng Phú Nhuận

VS

An Giang

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
15h00
Quận 8

ĐH Văn Hiến

VS

Vĩnh Long

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia
16h00
Tiền Giang

Tiền Giang

VS

Trẻ TP.HCM

VFF Channel, fanpage VFF, TheWorld, Mediahatay, Kamedia

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA