Lịch thi đấu giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2023

9/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Cao Bằng

2
VS

Sanvinest Khánh Hòa

1
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Nam TP.HCM

5
VS

Tân Hiệp Hưng

1
10/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Sahako

12
VS

Luxury Hạ Long

1
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Hà Nội

1
VS

Thái Sơn Bắc

4
11/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Cao Bằng

1
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Thái Sơn Nam TP.HCM

4
12/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Luxury Hạ Long

3
VS

Hà Nội

7
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Bắc

0
VS

Sahako

0
13/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Tân Hiệp Hưng

3
VS

Sanvinest Khánh Hòa

4
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Nam TP.HCM

5
VS

Cao Bằng

1
14/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Sahako

5
VS

Hà Nội

2
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Luxury Hạ Long

2
VS

Thái Sơn Bắc

14
16/11/2023
11h00 (Tranh hạng 7)
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Tân Hiệp Hưng

8
VS

Luxury Hạ Long

4
13h30 (Tranh hạng 5)
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Sanvinest Khánh Hòa

2
VS

Hà Nội

0
16/11/2023
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Nam TP.HCM

3
VS

Sahako

3
Pen: 5-3
18h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Bắc

2
VS

Cao Bằng

2
18/11/2023
14h30
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Sahako

3
VS

Thái Sơn Bắc

3
Pen: 3-4
18/11/2023
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Nam

5
VS

Cao Bằng

0

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA