LỊCH THI ĐẤU FUTSAL HDBANK CUP QUỐC GIA 2022

21/11
12h30
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Thái Sơn Bắc

2
VS

Sanvinest Khánh Hoà

2
15h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Sài Gòn FC

4
VS

Cao Bằng

0
18h30
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Sahako

6
VS

Tân Hiệp Hưng

2
23/11
13h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Tân Hiệp Hưng

1
VS

Sanvinest Khánh Hoà

3
15h30
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Cao Bằng

1
VS

Thái Sơn Nam

5
19h30
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Sahako

1
VS

Thái Sơn Bắc

1
25/11
13h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Sanvinest Khánh Hoà

1
VS

Sahako

1
15h30
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Thái Sơn Nam

5
VS

Sài Gòn FC

0
19h30
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Thái Sơn Bắc

8
VS

Tân Hiệp Hưng

2
27/11
13h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sài Gòn FC

2
17h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Thái Sơn Nam

5
VS

Sanvinest Khánh Hoà

3
29/11
13h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Thái Sơn Bắc

3
VS

Sanvinest Khánh Hòa

2
17h00
NTĐ Lãnh Bình Thăng, TP.HCM

Sài Gòn FC

6
VS

Thái Sơn Nam

4

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA