Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải VĐQG LS 2020

9/10/2020
19h15
SVĐ Thống Nhất

Sài Gòn

-
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Viettel

-
VS

Hoàng Anh Gia Lai

-
(Nhóm A)
10/10/2020
17h00
SVĐ Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng

-
VS

Hải Phòng

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Thanh Hóa

Thanh Hóa

-
VS

DNH Nam Định

-
(Nhóm B)
18h00
SVĐ Cẩm Phả

Than Quảng Ninh

-
VS

Becamex Bình Dương

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Hà Nội

-
VS

TP.Hồ Chí Minh

-
(Nhóm A)
11/10/2020
17h00
SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

-
VS

Quảng Nam

-
(Nhóm B)
14/10/2020
17h00
SVĐ Bình Dương

Becamex Bình Dương

-
VS

Sài Gòn

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Thống Nhất

TP.Hồ Chí Minh

-
VS

Viettel

-
(Nhóm A)
15/10/2020
17h00
SVĐ Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai

-
VS

Hà Nội

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ Thanh Hóa

Thanh Hóa

-
VS

Quảng Nam

-
(Nhóm B)
18h00
SVĐ Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
VS

Than Quảng Ninh

-
(Nhóm A)
18h00
SVĐ Thiên Trường

DNH Nam Định

-
VS

SHB Đà Nẵng

-
(Nhóm B)
16/10/2020
17h00
SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

-
VS

Hải Phòng

-
(Nhóm B)
19/10/2020
19h15
SVĐ Thống Nhất

Sài Gòn

-
VS

TP.Hồ Chí Minh

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Viettel

-
VS

Becamex Bình Dương

-
(Nhóm A)
20/10/2020
17h00
SVĐ Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng

-
VS

Sông Lam Nghệ An

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Lạch Tray

Hải Phòng

-
VS

Thanh Hóa

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Quảng Nam

Quảng Nam

-
VS

DNH Nam Định

-
(Nhóm B)
18h00
SVĐ Cẩm Phả

Than Quảng Ninh

-
VS

Hoàng Anh Gia Lai

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Hà Nội

-
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
(Nhóm A)
24/10/2020
18h00
SVĐ Cẩm Phả

Than Quảng Ninh

-
VS

TP.Hồ Chí Minh

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Hà Nội

-
VS

Becamex Bình Dương

-
(Nhóm A)
25/10/2020
17h00
SVĐ Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai

-
VS

Sài Gòn

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ Thanh Hóa

Thanh Hóa

-
VS

Sông Lam Nghệ An

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Quảng Nam

Quảng Nam

-
VS

SHB Đà Nẵng

-
(Nhóm B)
18h00
SVĐ Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
VS

Viettel

-
(Nhóm A)
18h00
SVĐ Thiên Trường

DNH Nam Định

-
VS

Hải Phòng

-
(Nhóm B)
29/10/2020
19h15
SVĐ Thống Nhất

Sài Gòn

-
VS

Than Quảng Ninh

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Viettel

-
VS

Hà Nội

-
(Nhóm A)
30/10/2020
17h00
SVĐ Bình Dương

Becamex Bình Dương

-
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Thống Nhất

TP.Hồ Chí Minh

-
VS

Hoàng Anh Gia Lai

-
(Nhóm A)
31/10/2020
17h00
SVĐ Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng

-
VS

Thanh Hóa

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Vinh

Sông Lam Nghệ An

-
VS

DNH Nam Định

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Lạch Tray

Hải Phòng

-
VS

Quảng Nam

-
(Nhóm B)
3/11/2020
17h00
SVĐ Bình Dương

Becamex Bình Dương

-
VS

Hoàng Anh Gia Lai

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Viettel

-
VS

Than Quảng Ninh

-
(Nhóm A)
4/11/2020
18h00
SVĐ Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
VS

TP.Hồ Chí Minh

-
(Nhóm A)
19h15
SVĐ Hàng Đẫy

Hà Nội

-
VS

Sài Gòn

-
(Nhóm A)
--Tháng 11/2020
--
--

Sài Gòn

-
VS

Viettel

-
(Nhóm A)
--
--

Than Quảng Ninh

-
VS

Hà Nội

-
(Nhóm A)
--
--

TP.Hồ Chí Minh

-
VS

Becamex Bình Dương

-
(Nhóm A)
--
--

Hoàng Anh Gia Lai

-
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
(Nhóm A)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA