Lịch thi đấu giai đoạn 1 giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020

5/6/2020
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

5
VS

XSKT Cần Thơ

4
17h00
SVĐ PVF

Phố Hiến

2
VS

Bình Phước

1
6/6/2020
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

4
VS

Đắk Lắk

0
7/6/2020
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

1
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

0
17h00
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

1
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

3
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

Sanna Khánh Hòa BVN

4
VS

Long An

1
11/6/2020
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico-YTL Tây Ninh

3
VS

Đồng Tháp

1
17h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

0
VS

Bình Định

1
12/6/2020
17h00
SVĐ Long An

Long An

0
VS

An Giang

0
13/6/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

0
VS

Bóng đá Huế

0
17h00
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

0
VS

Sanna Khánh Hòa BVN

1
17h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

0
VS

Phố Hiến

0
17/6/2020
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

2
VS

Bình Phước

2
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

1
VS

Long An

2
18/6/2020
16h00
SVĐ An Giang

An Giang

2
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

2
17h00
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

0
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

0
19/6/2020
17h00
SVĐ PVF

Phố Hiến

4
VS

XSKT Cần Thơ

2
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

Sanna Khánh Hòa BVN

2
VS

Đắk Lắk

1
23/6/2020
17h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

3
VS

Đồng Tháp

2
17h00
SVĐ Long An

Long An

2
VS

Bóng đá Huế

1
24/6/2020
17h00
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

3
VS

Bình Định

2
25/6/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

1
VS

An Giang

3
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico-YTL Tây Ninh

1
VS

Phố Hiến

1
17h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

0
VS

Sanna Khánh Hòa BVN

1
29/6/2020
16h00
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

2
VS

XSKT Cần Thơ

1
17h00
SVĐ Long An

Long An

0
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

1
30/6/2020
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

2
VS

Đồng Tháp

1
1/7/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

1
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

0
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

0
VS

Bình Phước

1
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

Sanna Khánh Hòa BVN

1
VS

Phố Hiến

1
5/7/2020
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

Sanna Khánh Hòa BVN

4
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

0
17h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

1
VS

Bình Định

0
6/7/2020
17h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

1
VS

Long An

0
7/7/2020
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

2
VS

Bóng đá Huế

3
17h00
SVĐ PVF

Phố Hiến

2
VS

An Giang

1
17h00
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

1
VS

Đắk Lắk

1
11/7/2020
17h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

1
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

0
17h00
SVĐ Long An

Long An

1
VS

Đồng Tháp

2
12/7/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

0
VS

Phố Hiến

1
13/7/2020
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

2
VS

Sanna Khánh Hòa BVN

0
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico-YTL Tây Ninh

2
VS

XSKT Cần Thơ

0
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

2
VS

Bóng đá Huế

1
17/7/2020
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico-YTL Tây Ninh

1
VS

Bình Phước

0
17h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

1
VS

XSKT Cần Thơ

1
18/7/2020
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

1
VS

Bình Định

1
19/7/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

1
VS

Đồng Tháp

1
16h00
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

1
VS

Sanna Khánh Hòa BVN

0
17h00
SVĐ Long An

Long An

0
VS

Phố Hiến

0
23/7/2020
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

1
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

0
17h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

0
VS

Đắk Lắk

0
24/7/2020
17h00
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

0
VS

Long An

0
25/7/2020
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

1
VS

An Giang

3
17h00
SVĐ PVF

Phố Hiến

2
VS

Bóng đá Huế

2
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

Sanna Khánh Hòa BVN

0
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

1
25/9/2020
15h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

1
VS

Sanna Khánh Hòa BVN

1
15h30
SVĐ Long An

Long An

0
VS

Đắk Lắk

3
15h30
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

4
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

0
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

0
VS

Phố Hiến

1
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

1
VS

Bóng đá Huế

2
15h30
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

3
VS

XSKT Cần Thơ

2
30/9/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

0
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

1
15h30
SVĐ Tây Ninh

XM Fico-YTL Tây Ninh

2
VS

Long An

1
15h30
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

0
VS

Bình Phước

1
15h30
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

2
VS

An Giang

1
15h30
SVĐ PVF

Phố Hiến

0
VS

Bình Định

1
15h30
SVĐ 19/8 Nha Trang

Sanna Khánh Hòa BVN

3
VS

Đồng Tháp

0

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA