Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải hạng nhất quốc gia LS 2020

8/10/2020
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

-
VS

An Giang

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

-
VS

Bình Phước

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

S.Khánh Hòa BVN

-
VS

Phố Hiến

-
(Nhóm A)
9/10/2020
15h00
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

-
VS

Đồng Tháp

-
(Nhóm B)
16h00
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

-
VS

Long An

-
(Nhóm B)
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico- YTL Tây Ninh

-
VS

XSKT Cần Thơ

-
(Nhóm B)
13/10/2020
16h30
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

-
VS

Bình Phước

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ 19/8 Nha Trang

S.Khánh Hòa BVN

-
VS

An Giang

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ TTĐT trẻ PVF

Phố Hiến

-
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

-
(Nhóm A)
14/10/2020
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

-
VS

Long An

-
(Nhóm B)
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico- YTL Tây Ninh

-
VS

Đồng Tháp

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

-
VS

Bóng đá Huế

-
(Nhóm B)
18/10/2020
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

-
VS

Phố Hiến

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

-
VS

Bình Định

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

-
VS

S.Khánh Hòa BVN

-
(Nhóm A)
19/10/2020
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

-
VS

XSKT Cần Thơ

-
(Nhóm B)
16h00
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

-
VS

Đắk Lắk

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Long An

Long An

-
VS

XM Fico- YTL Tây Ninh

-
(Nhóm B)
24/10/2020
15h30
SVĐ An Giang

An Giang

-
VS

Bà Rịa Vũng Tàu

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ 18/9 Nha Trang

S.Khánh Hòa BVN

-
VS

Bình Định

-
(Nhóm A)
17h00
SVĐ TTĐT trẻ PVF

Phố Hiến

-
VS

Bình Phước

-
(Nhóm A)
25/10/2020
15h30
SVĐ Đồng Tháp

Đồng Tháp

-
VS

Bóng đá Huế

-
(Nhóm B)
16h00
SVĐ Tây Ninh

XM Fico-YTL Tây Ninh

-
VS

Đắk Lắk

-
(Nhóm B)
17h00
SVĐ Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

-
VS

Long An

-
(Nhóm B)
30/10/2020
15h30
SVĐ Tự Do

Bóng đá Huế

-
VS

XM Fico-YTL Tây Ninh

-
(Nhóm B)
15h30
SVĐ Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk

-
VS

XSKT Cần Thơ

-
(Nhóm B)
15h30
SVĐ Long An

Long An

-
VS

Đồng Tháp

-
(Nhóm B)
31/10/2020
16h00
SVĐ Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu

-
VS

S.Khánh Hòa BVN

-
(Nhóm A)
16h00
SVĐ Quy Nhơn

Bình Định

-
VS

Phố Hiến

-
(Nhóm A)
16h00
SVĐ Bình Phước

Bình Phước

-
VS

An Giang

-
(Nhóm A)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA