Lịch thi đấu BV Cup 2006

Ngày 15/11, 14h30: Indonesia – Olympic Cameroon
  17h10: Việt Nam – Olympic Phần Lan

Ngày 17/11, 15h: Olympic Phần Lan – Olympic Camerroon
  17h: Việt Nam – Indonesia

Ngày 19/11, 14h45: Indonesia – Olympic Phần Lan
  16h45: Việt Nam – Olympic Cameroon

VFF