Kết quả thi đấu Giải Futsal Vô địch U20 quốc gia 2023 (Ngày 20/8)

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 20/8

(10h00) Thái Sơn Bắc vs Cao Bằng: 5-2
Thái Sơn Bắc: Nguyễn Nhân Nam (17) 5’, 38’; Nguyễn Trọng Kiên (10) 26’; Nguyễn Hữu Bắc (16) 30’; Nguyễn Đa Hải (23) 32’
Cao Bằng: Nguyễn Hoàng Quân (12) 17’; Nguyễn Thành Tâm (16) 20’
Thái Sơn Bắc: Nguyễn Hữu Bắc (16) 17’;
Cao Bằng: Nguyễn Lâm Gia Thọ (18) 20’; Trần Thanh Phong (9) 31’

(13h00) Tân Trụ vs Sahako: 2-1
Tân Trụ: Lê Xuân Vũ (17) 3’; Bùi Viết Quang Đức (15) 34’
Sahako: Nguyễn Ngọc Thiện (3) 40’
Tân Trụ: Lê Anh Tuấn (8) 21’; Nguyễn Thái Nguyên (4) 26’

(15h30) Tân Hiệp Hưng vs FI PVOIL: 6-2
Tân Hiệp Hưng: Trần Duy Khánh (12) 9’, 19’; Hàng Huy Tuấn (18) 15’, 15’; Hồ Thành Đạt (8) 29’ (OG); Phan Thanh Phông (16) 30’
FI PVOIL: Trương Thành Nhân (17) 20’; Hồ Thành Đạt (8) 39’
Tân Hiệp Hưng: Trần Duy Khánh (12) 10’

(18h00) Thái Sơn Nam vs Hà Nội: 1-2
Thái Sơn Nam: Nguyễn Chí Bảo (7) 32’
Hà Nội: Nguyễn Nam Khánh (11) 10’; Nguyễn Trần Hùng (9) 28’
Thái Sơn Nam: Trương Thanh Phong (3) 8’, 36’; Phạm Huỳnh Minh Thắng (19) 10’;
Hà Nội: Phạm Quang Huy (13) 36’
Thái Sơn Nam: Trương Thanh Phong (3) 36’