Kết quả thi đấu giải Futsal Vô địch U20 quốc gia 2023 (Ngày 16/8)

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 16/8

(10h00) Sahako vs Thái Sơn Bắc: 1-6
Sahako: Nguyễn Văn Trà (10) 33′
Thái Sơn Bắc: Nguyễn Đa Hải (23) 2′; Đỗ Văn Thành (12) 3′; Trịnh Công Đại (13) 11′; Nguyễn Nhân Nam (17) 24′; Nguyễn Trọng Kiên (10) 34′; Nguyễn Văn Đạt (4) 35′
Thái Sơn Bắc: Nguyễn Trọng Kiên (10) 27′

(13h00) Cao Bằng vs Tân Trụ: 6-1
Cao Bằng: Nguyễn Lâm Gia Thọ (18) 3′; Trần Thanh Phong (9) 15′; Cao Hoài An (11) 21′; Huỳnh Văn Hoài (8) 24′, 25′; Nguyễn Văn Toàn (19) 40′;
Tân Trụ: Lương Duy Thuân (10) 7′;
Cao Bằng: Nguyễn Hoàng Quân (12) 14′; Nguyễn Thành Tâm (16) 30′;

(15h30) FI PVOIL vs Hà Nội: 2-2
FI PVOIL: Hồ Thành Đạt (8) 8’; Lương Duy Bảo (23) 40’
Hà Nội: Nguyễn Thế Cảnh (10) 4’; Nguyễn Thạc Hiếu (12) 34’
FI PVOIL: Phạm Anh Tuấn (5) 18’; Trần Đoàn Xuân Trường (19) 31’
Hà Nội: Nguyễn Nam Khánh (11) 20’

(18h30) Thái Sơn Nam vs Tân Hiệp Hưng: 1-1
Thái Sơn Nam: Nguyễn Thọ Minh Huy (10) 2’
Tân Hiệp Hưng: Bùi Lê Kiên (6) 18’
Thái Sơn Nam: Phạm Văn Ngọc Việt (5) 10’
Tân Hiệp Hưng: Trương Hồng Tài (TL HLV) 20’; Nguyễn Đình Kỳ (4) 20’; Trần Nguyễn Tú Tài (10) 31’; Nguyễn Văn Đức (17) 33’