Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển U19 nữ Quốc gia năm 2012 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung đợt 1 (45 ngày)

1/8 – 14/9

TT ĐT BĐTVN – Hà Nội

Tập huấn trong nước

1/8 – 1/9

Tham dự giải U19 AFF

2/9 – 14/9

Nước ngoài

II

Tập trung đợt 2 (43 ngày)

1 /10- 12/11

TT ĐT BĐTVN – Hà Nội

Tập huấn trong nước

1/10 – 30/10

Thi đấu VL thứ hai U19 nữ Châu á

31/10 – 12/11

Nước ngoài

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM