Danh sách VĐV bổ sung, thay thế tại giải Hạng nhất QG (tính đến 20/05/05)

1. Đội Thể Công- Viettel
VĐV bổ sung: Trần Hải Anh (28), Trần Tuấn Anh (27)
2. Đội An Giang
– VĐV không đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2 vì không đủ điều kiện:
 Paulo Neves Da Silva (28)
– VĐV đăng ký thi đấu giai đoạn 2:
Francisco Enrique De Lima (28)
3. Đội Tiền Giang
VĐV bổ sung: Nguyễn Duy Vẫn (24), Edson Leonardo Hoces Pereira (28)
 
Trưởng Ban tổ chức giải
Dương Nghiệp Khôi
(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA