Danh sách ĐT U16 nữ QG tập trung đợt I năm 2018

STT

HỌ TÊN

VỊ TRÍ

ĐƠN VỊ

 

BAN HUẤN LUYỆN

 

 

1

Nguyễn Thị Mai Lan

HVL trưởng

LĐBĐVN

2

Lê Quang Long

HLV

LĐBĐVN

3

Nguyễn Thị Thanh Hảo

HLV

LĐBĐVN

4

Nguyễn Quốc Bình

HLV

LĐBĐVN

5

Nguyễn Thị Kim Tiến

HLV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

6

Phạm Văn Minh

Trợ lý HLV

LĐBĐVN

 

VẬN ĐỘNG VIÊN

 

 

1

Đào Thị Kiều Oanh

VĐV

LĐBĐVN

2

Hà Thị Trang

VĐV

LĐBĐVN

3

Nguyễn Thị Vân Liên

VĐV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

4

Vũ Thị Hoa

VĐV

LĐBĐVN

5

Đặng  Thanh Thảo

VĐV

LĐBĐVN

6

Trần Thị Hương Trà

VĐV

LĐBĐVN

7

Trần Thị Thu Hồng

VĐV

LĐBĐVN

8

Trần Thị Hạnh

VĐV

LĐBĐVN

9

Nguyễn Thị Như Tuyền

VĐV

LĐBĐVN

10

Hồ Thị Thanh Thảo

VĐV

LĐBĐVN

11

Hồ Ngọc Bảo Hân

VĐV

LĐBĐVN

12

Ngô Thị Huyền

VĐV

LĐBĐVN

13

Nguyễn Thị Như Quỳnh

VĐV

LĐBĐVN

14

Lê Thị Bảo Trâm

VĐV

LĐBĐVN

15

Trần Nhật Lan

VĐV

LĐBĐVN

16

Phạm Thanh Huyền

VĐV

LĐBĐVN

17

Phan Ngọc Liên

VĐV

LĐBĐVN

18

Bùi Thị Thương

VĐV

LĐBĐVN

19

Nguyễn Thị Hương

VĐV

LĐBĐVN

20

Nguyễn Thanh Thuỳ

VĐV

LĐBĐVN

21

Đỗ Thị Nhi

VĐV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

22

Lê Thị Kim Oanh

VĐV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

23

Ung Thị Mỹ Trinh

VĐV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

24

Hồ Thị Kim Én

VĐV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

25

Ngô Thị Thư

VĐV

TT HL&TĐTDTT Hà Nội

 
 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM