Danh sách chính thức ĐT U14 nữ QG tập trung chuẩn bị tham dự Giải U14 châu Á- khu vực ĐNÁ 2016

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Đơn vị

1

Đặng Quốc Tuấn

16/9/1979

HLV trưởng

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

2

Nguyễn Thị Kim Tiến

02/09/1984

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

3

Nguyễn Thị Ngọc Anh

23/02/1985

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

4

Dương Thị Khánh Ly

17/5/1985

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

5

Trần Thị Lương Ngọc

25/03/1983

Bác sỹ

Bệnh viện Thể thao

6

Bùi Thị Trang

18/7/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

7

Nguyễn Thị Thuỳ Anh

11/10/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

8

Phạm Vũ Ngọc Thảo

18/10/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

9

Đào Thị Kiều Oanh

25/1/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

10

Trịnh Thị Thuỳ Linh

10/7/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

11

Đặng Thị Hạnh

15/4/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

12

Đỗ Thị Nhi

27/7/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

13

Lê Thị Kim Oanh

11/7/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

14

Trần Thị Lan Anh

4/8/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

15

Nguyễn Thị Tú Anh

4/7/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

16

Nguyễn Thị Kim Huệ

20/9/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

17

Phạm Thị Linh

25/5/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

18

Vũ Thị Hoa

6/11/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

19

Hồ Thị Kim Én

28/3/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

20

Ung Thị Mỹ Trinh

30/6/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

21

Đỗ Thị Hồng

15/5/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

22

Nguyễn Thị Chuyên

12/1/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

23

Nguyễn Thị Lan Hương

25/12/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

24

Ngô Thị Thư

10/7/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

25

Trần Thị Thu Xuân

21/12/2002

VĐV

LĐBĐVN

26

Hoàng Thị Mỹ Hằng

26/01/2002

VĐV

LĐBĐVN

27

Đặng Thanh Thảo

24/2/2003

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

28

Trần Thị Thương

02/01/2002

VĐV

LĐBĐVN

29

Chu Thị Trà My

9/3/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

30

Trần Thị Thu Hường

29/10/2002

VĐV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM