Chương trình hoạt động của ĐT U19 nữ Quốc gia năm 2011 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung 1 đợt  (44 ngày)

20/8 – 17/10

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

21/8 – 9/9

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn  nước ngoài

10/9 – 25/9

T.Quốc/H.Quốc/Nhật Bản

 

Tập huấn trong nước

26/9 – 5/10

TTTT Thành Long – TP.HCM

 

Thi đấu VCK AFC Cúp

6/10 – 16/10

TP. Hồ Chí Minh

 

Về địa phương

17/10

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM