VL U19 châu Á 2020 (bảng J): Danh sách quan chức AFC

STT

Đội/Quan chức

Chức vụ

Quốc tịch

1

Ông Goutam Kar

Giám sát trận đấu

Ấn Độ

2

Ông Ronny John Suhatril

Giám sát trận đấu

Indonesia

3

Ông Wickramatunga Nimal

Giám sát trọng tài

Sri Lanka

4

Ông Khaled Alallan

Giám sát trọng tài

Bahrain

5

Ông Omar Alali

Trọng tài

UAE

6

Ông Khalid Alturais

Trọng tài

Ả Rập Xê Út

7

Ông Asimov Aziz

Trọng tài

Uzbekistan

8

Ông Shen Yinhao

Trọng tài

Trung Quốc

9

Ông Juma Almukhaini

Trợ lý Trọng tài

UAE

10

Ông Yasir S Alsultan

Trợ lý Trọng tài

Ả Rập Xê Út

11

Ông Samar Pal

Trợ lý Trọng tài

Ấn Độ

12

Ông Zhang Cheng

Trợ lý Trọng tài

Trung Quốc

13

Ông Aung Moe

Trợ lý Trọng tài

Myanmar