VCK giải nữ châu Á 2008: Quy định đối với Truyền hình & PV ảnh

26/05/2008 00:00:00

>> Quy định đối với PV, nhân viên kỹ thuật Truyền hình

>> Quy định đối với PV ảnh