VCK giải bóng đá nữ châu Á 2008: Các quy định hoạt động của phóng viên

26/05/2008 00:00:00

>>>>QUY ĐỊNH CỦA AFC ĐỐI VỚI PHÓNG VIÊN TRUYỀN HÌNH

>>>>QUY ĐỊNH CỦA AFC ĐỐI VỚI PHÓNG VIÊN ẢNH

>>>>THÔNG TIN CHUNG VỀ TÁC NGHIỆP CỦA BÁO CHÍ